Federace klubů historických vozidel České republiky (dále jen FKHV ČR) je nezávislým dobrovolným sdružením právnických osob s vlastní právní subjektivitou. Je založena v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.

FKHV ČR sdružuje nejméně dvě právnické osoby (občanská sdružení – nově spolky), každá sdružující minimálně 3 jednotlivé spolky/kluby.

V současné době sdružuje celkem cca 6612 členů ve 148 jednotlivých spolcích/klubech. Více: O nás

 

Aktuality

Fotosoutěž 2015

02.09.2015 23:02
Rádi bychom Vás informovali, že Sportovní komise FKHV ČR i letos vyhlašuje soutěž o nejhezčí fotografii na téma „Historická vozidla v dnešní době“. Fotosoutěže se může zúčastnit každý, kdo nejpozději do 15.11.2015 zašle fotografii, kde hlavním námětem bude historické vozidlo. Vypsány jsou tři...

Metodický pokyn - Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků

13.05.2015 13:56
Dne 1. října 2013 nabývá účinnost zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích...