Akademie českého veteránismu

 

FKHV ČR z titulu svého pověření výkonem Národní autority FIVA má za úkol ve spolupráci s AVCC AČR, s AKHV v ÚAMK  a státními orgány plnit cíle, které jsou odvozené od cílů FIVA.

Základní cíl, podpora a ochrana pohybu historických vozidle na pozemních komunikacích, je již dlouhodobě plněn.

Dalšími cíli jsou podpora v následujících oblastech činnosti:
- soutěžení
- uchování historie
- renovace
- propagace
 

Tyto cíle byly v minulosti poněkud ve stínu hlavní činnosti, tedy vytvoření a konsolidace systému testování HV v České republice. V současné době je systém testování HV již stabilizován a proto vedení FKHV iniciovalo vznik „Akademie českého veteránismu" (AČV), která má plnění uvedených cílů jako hlavní náplň své činnosti.

 
  

Poslání Akademie:

  1. Propagovat veteránské hnutí v ČR
  2. Uchovávat paměti historie československého motorismu
  3. Vzdělávací činnost – přednášky, konference, publikace atp.
  4. Spolupráce s programem FIVA – Trade and Skills (Zachování řemesel)

 

Vazby na ostatní občanská sdružení:

Akademie spolupracuje s: AVCC AČR, AKHV ÚAMK.

 

Vazba na FIVA:

Prostřednictvím FKHV ČR. Zejména program Trade and Skills.

 

Kontakt: akademie@fkhv.cz