Pohár Federace

Pohár Federace je seriálem výběrových akcí v České republice. 

Reprezentuje kulturní a sportovní kvalitu a různorodost veteránského hnutí v České republice. Kalendář Poháru Federace tvoří nejen sportovní akce (jízdy pravidelnosti), ale také výstavy, soutěže elegance, srazy, dálkové jízdy.
 

Účastníci v Poháru Federace

Přihlásit se může každý majitel historického vozidla. Soutěžit bude v akcích přihlášených do Poháru Federace a každému účastníku budou započítány všechny výsledky z akcí, kterých se zúčastnil. Body získané v jednotlivých soutěžích se načítají. Cílem je získání co největšího počtu pohárových bodů. Bodové hodnocení naleznete ve Sportovním řádu Poháru Federace. Jezdci soutěží o hodnotné ceny a slavnostní vyhlášení vítězů proběhne na akci pořádané Federací klubů historický vozidel ČR.

 

Pořadatelé v Poháru Federace

Pořadatelé podají přihlášky akce do Poháru Federace a ti nejlepší budou vybráni Akademií podle kritérií stanovených ve Sportovním řádu Poháru Federace.

 

Všechny aktuální informace, fotografie a videa z akcí naleznete na našich 

Facebookových stránkách.

 

Kontaktní e-mail: pohar@fkhv.cz

PŘIHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA DO POHÁRU FEDERACE 2018

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Ročníky Poháru Federace:

2017

2016

2015

2014