Propagace

Zviditelňování a propagace veteránského hnutí jako specifického kulturního, společenského, technického, historického a v neposlední řadě i ekonomického fenoménu, včetně pozitivního lobbingu v zákonodárných sborech a státních institucích.

 

Základním posláním je:

a) mediální podpora Federace klubů historických vozidel České republiky a Akademie FKHV a jejich činností

b) nabízet sponzorům, prostor pro propagaci na akcích, v Poháru Federace, poblikační činnosti, projektu Trade and Skills, atp.

c) propagace na plesu AČV

d) propagační materiály FKHV ČR, Akademie, Poháru Federace atp.