Trade & Skills

 
Uchování profesí

Renovace historických vozidel  vytvořila podnikatelskou obor. Tento obor potřebuje odborné profese. Některé profese již nejsou předmětem výuky na školách, některé zanikly.

Z tohoto důvodu světová organizace historických vozidel FIVA  založila projekt uchování řemesel – Trade and Skills. Naše FKHV ČR v tomto projektu přijala účast.

Jako první cíl FIVA je inventarizace ohrožených  řemesel pro restaurování historických vozidel. 

Jde o tyto profese:

a) karoserie, plechové díly  a lakování

b) látky, šití a čalounění

c) mechanické a hydraulické služby

d) elektrická zařízení

Výhledově je možná spolupráce FIVA a Ministerstva školství v rámci výuky řemesel.