Uchování historie

Veteránské hnutí doznává vlivem měnícím se strukturálním podmínkám v naší společnosti potřebu doplnění aktivit a proto Prezidium FKHV dospělo k názoru, že je vhodné vytvořit orgán, který by veřejnost seznámil s náročnou činností veteránského hnutí a navrhlo proto vznik AKADEMIE ČESKÉHO VETERÁNISMU, tedy orgánu, který by měl popularizovat veteránské hnutí na veřejnosti. Tato Akademie má čtyři sekce z nichž jedna je sekce Uchování Historie. Jejím posláním je zajišťovat artefakty spojené s veteránskou historií ve formě dokladových materiálů a jejich odborného uložení a tím i jejich zachování pro budoucí generace a nejen to, nýbrž i možnosti průběžného studia již uložených materiálů.

V rámci sekce uchování historie pod vedením stevarda sekce pana Bořivoje Zábřeského, byly vytvořeny podmínky pro odborné uložení i následné studium a čerpání informací o minulosti nedávné i vzdálené.

V rámci FKHV zajistil a připravil k podpisu Memorandum mezi Ministerstvem Kultury a Prezidiem FKHV, který byl podepsán panem Ministrem Kultury Mgr. Danielem  Hemanem a našim prezidentem Ing. Janem Taublem a tím byl vytvořen solidní základ pro vybudování spolupráce. Do této oblasti patří i Národní Museum, s níž má FKHV uzavřenou smlouvu o spolupráci, rovněž podepsanou prezidentem FKHV a Bořivojem Zábřeským, v rámci této smlouvy  jsou a budou veškeré archivní materiály odborně uloženy a je zajištěna i možnost jejich studia pro odborné účely a účely veteránského hnutí nyní i v budoucnu.

V rámci spolupráce s Ministerstvem Kultury s FKHV AČV  podílí na akcích jednotlivých subjektů památkové péče jak vystavováním historických vozidel, tak zajišťováním kvalifikovaných informací o historii jednotlivých sportovních podniků v minulosti tak ověřenými informacemi o jednotlivých historických vozidlech.

Sekce uchování historie FKHV AČV by uvítala těsnější spolupráci jak s jednotlivými Kluby historických vozidel tak i s jednotlivci, kteří vlastní své vzpomínky, ale často s jejich odchodem do motoristického ráje tyto památky, mnohdy pro neznalost jejich významu, nenávratně mizí a proto sekce uchování historie si dovoluje požádat o předání památečních dokladů o historii jednotlivých sběratelů, ale i o poskytnutí klubových materiálů o historii veteránismu, realizovaných závodech, startovních a výsledkových listinách a jiných klubových dokladech, např. fotografiích, filmových sekvencích nebo i moderní nosiče jako jsou CD apod.o  jejich činnosti o nabídnutí těchto dokladů činnosti k uložení do depozita FKHV u Národního Musea, které je odborným garantem jejich zachování.

Sekce FKHV AČV a její stevard poskytnou veškeré informace ve vazbě na uložení do archivu FKHV. Dotazy, prosím směřujte na e-mailovou adresu: sekretariat@fkhv.cz.

 

Stevard pro uchování historie

Bořivoj Zábřeský