Vzdělávání

Odborné přednášky, konference, zkušenosti ze zahraničí, vydávání publikací, články. Publikace v tuzemských i zahraničních časopisech.

Prověřit možnost vydávání malých publikací k jednotlivým značkám.