Dokumenty

Etický kodex FKHV ČR

Příručka pro testování silničních a historických vozidel

Manuál pro testování na historickou původnost

Ekonomická směrnice E-001/2016

Stanovy FKHV ČR

 

Formuláře

Návod k protokolu Žádosti o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla.doc

Žádost o provedení testování historického vozidla.docx (formuláře se liší pouze formátem, ne obsahem)

Evidenční list KTK

 

Formulář evidence členů klubové (Změnový list)

Popis činnosti testovacího komisaře

Při změně složení (např. přidání či vyloučení klubového testovací komisaře) nutno zaslat ORIGINÁL Změnového listu (kompletní seznam VŠECH klubových testovacích komisařů v KLTK i s jejich podpisy) a Popis činnosti nového testovacího komisaře na sekretariát FKHV.

 

Zápisy