Zápisy

Prezidium FKHV ČR – zápis z jednání dne 7. 8. 2018

15.08.2018 14:04
Informace ze schůze tripartity - Tripartita projednala nový návrh financování FKHV, který byl na jednání upraven a odsouhlasen. Prezidium souhlasí s použitím dohodnutých sazeb a předloží je k závěrečnému schválení SD, které se bude konat dne 1. 12. 2018. Technická komise -...

Prezidium FKHV ČR – zápis z jednání dne 3. 7. 2018

26.07.2018 10:13
Shromáždění delegátů - Následující SD bude svoláno na sobotu 1. prosince 2018. Technická komise - Prezidium vzalo na vědomí zápis z TK. KLTK - prezidium bere na vědomí aktualizované složení KLTK 03-04, spuštění 11-09 a pozastavení 07-03 a 11-44. Stav uzavření smluv s KLTK...

Prezidium FKHV ČR dne 29. 5. 2018

06.06.2018 12:23
Prezidium se zabývalo následujícími body: Koncepce rozvoje FKHV - Ing. Taubel přednesl svou koncepci dalšího rozvoje a vývoje FKHV ČR, ke které směřoval za dobu svého působení jako prezident FKHV ČR. Stejnou koncepci také zaslala před časem FIVA. Jde především o větší záběr v oblasti propagace,...

Prezidium FKHV ČR dne 2. 5. 2018

18.05.2018 11:47
Prezidium se zabývalo následujícími body: Zápisy z prezidia FKHV ČR - Celé zápisy z prezidií se nadále nebudou zveřejňovat na internetových stránkách FKHV ČR. Na internetové stránky budou zveřejněny pouze dořešené a uzavřené body. Czech news center - Tomáš Barnet poslal plán spolupráce s CNC...

Prezidium FKHV ČR dne 9. 1. 2018

19.01.2018 12:30
Prezidium se zabývalo následujícími body: Grand Veteran: Jaroslav Větvička informoval prezidium o průběhu příprav akce Grand Veteran. Zájemci o účast na akci se již nyní mohou přihlašovat na stránkách www.fkhv.cz v záložce Grand Veteran. Aktualizace Ekonomické směrnice: Musí být dořešena...

Prezidium FKHV ČR dne 5. 12. 2017

20.12.2017 15:40
Prezidium se zabývalo následujícími body: KRK: Nebyly shledány žádné závažnější nedostatky, naopak byla hodnocena velmi dobrá práce předsedy ve vedení KTK 11. Zpráva z kontroly KTK 01, Prezidium bylo seznámeno s výsledky kontroly a požádalo projednat závěry ze zprávy KRK s p....

Zápis ze zasedání mimořádného prezídia dne 14. 11. 2017

26.11.2017 12:30
Prezidium s právem hlasování Prezidenti členů FKHV ČR Jméno a příjmení Přítomen Prezident FKHV ČR, ČKHV Ing. Pavel Fiala ano BCC ČR Tomáš...

Zápis ze zasedání prezídia dne 7. 11. 2017

15.11.2017 10:36
Prezidium FKHV ČR – zápis z jednání dne 7. 11. 2017   Prezidium s právem hlasování Prezidenti členů FKHV ČR Jméno a příjmení Přítomen Prezident FKHV ČR, ČKHV Ing. Pavel...

Zápis ze zasedání prezídia dne 3. 10. 2017

17.10.2017 10:33
Prezidium s právem hlasování Prezidenti členů FKHV ČR Jméno a příjmení Přítomen Prezident FKHV ČR, ČKHV Ing. Pavel Fiala ano RR Tomáš...

Zápis ze zasedání prezídia dne 5. 9. 2017

19.09.2017 16:32
Prezidium FKHV ČR – zápis z jednání dne 5. 9. 2017 Prezídium s právem hlasování Prezidenti členů FKHV ČR Jméno a příjmení Přítomen Prezident FKHV ČR Ing. Pavel...