FIVA

 
Fédération Internationale des Véhicules Anciens

Mezinárodní federace historických vozidel (FIVA) je nevládní, celosvětově působící organizací, jejíž náplní je uchování, ochrana, podpora a propagace historických vozidel a s nimi spojené kultury.

Technický kodex definuje Historické vozidlo v duchu FIVA, poskytuje návody k jeho zdokumentování a popisuje požadavky, na jejichž základě může být uděleno Registrační číslo FIVA a může být vydán Identifikační průkaz FIVA.

Cílem procesu vydávání těchto průkazů je zdokumentovat a zabezpečit motoristické dědictví pro současnou i příští generaci a poskytnout majitelům historických vozidel věrohodný, nezávisle připravený doklad o identitě a historii historického vozidla.