Grand Veteran

Co připravujeme?

Oficiální otevření veteránské sezóny 2018

Reprezentativní  výstava historických vozidel

Jízdy historických vozidel v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice

Defilé historických vozidel Prahou a blízkým okolím

Bohatý doprovodný program

Slavnostní zakončení akce

 

Kdo jsme a o co usilujeme? 

Jsme lidé působící dlouhodobě ve  veteránistických klubech a  zároveň jsme součástí struktury  FKHV, tedy společně sdílené hodnoty, kterou se snažíme podporovat a rozvíjet.

Veteránismus chápeme nejen jako osobní  zálibu, ale především jako významnou součást našeho kulturního dědictví, historie a bohatství  české společnosti a jejich důležitost v evropském i světovém kontextu.

Snažíme se o vzájemné propojení  veteránismu s kulturou, uměním a designem.

Rozvíjíme veteránismus jako hodnotu, která  je spojena s technickým umem našich lidí, zachováním tradičních řemesel i používáním a rozvíjením moderních technologií. Veteránismus vnímáme jako přispěvek ke zvýšení ekonomické soběstačnosti jednotlivců i prosperitě celé společnosti.

Propagujeme veteránismus jako významný prvek při výchově mládeže a jeho začlenění v rámci motoristického sportu.

 

MUDr. Jaroslav Větvička 

Ing. Bára Horáková

MgA. Jaroslav Větvička

Organizační tým Grand Veteran

 

Kdy a kde?

28. 4. 2018 v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice.

 

S kým spolupracujeme?

Federace klubů historických vozidel ČR ve spolupráci s Mercedes-Benz klubem ČR a dalšími a dalšími sdruženími FKHV:

Veteran car club ČR

Český klub historických vozidel

Unie klubů užitkové a vojenské historické techniky České republiky

Asociace klubů amerických vozidel

British car club ČR

Asociace veteran car clubů Královehradecka