Komise

Krajské testovací komise (KTK)
Krajská testovací komise provádí testování historických vozidel, při kterém se konotroluje technická způsobilost historického vozidla k provozu na pozemních komunikacích.
 
Klubové testovací komise (KLTK)
Klubová testovací komise provádí testování historických a silničních vozidel na historickou původnost.
 
 
Technická komise
V případě obdržené stížnosti na provedení nebo případně odmítnutí testování projedná tuto stížnost Technická komise FKHV ČR.

Kontrolní a revizní komise