Sportovní komise

Ing. Tomáš Barnet

Člen komise

Veteran klub Kroměříž, z.s. ve VCC ČR

Michal Procházka

Člen komise

Spolek Vlastníků Veteránských Vozidel VOTAN

Ing. Vladimír Novák

Člen komise

Dejvický klub vojenských historických vozidel

 
 
Kontakt na sportovní komisi: pohar@fkhv.cz