Testování

Kolik stojí testování u Klubové testovací komise?

FKHV ČR nemůže nařídit nejvyšší cenu za testování, může cenu klubům pouze doporučit.

 • První testace: FKHV doporučuje cenu do maximální výše 3.000 Kč/testace
 • Roční opakované testování: FKHV doporučuje cenu 500Kč/testace

Kolik stojí testování u Krajské testovací komise?

 • Nová testace: 800,- (mohou k tomu být přičteny cestovní náklady)
 • Přetestování: 200,-
 • Přetestování z jiné komise: 400,-

Jaké musí být stáří auta/motocyklu, aby mohlo být přihlášeno za veterána?

Minimální stáří auta/motocyklu musí být 30 let.

FIVA ID CARD

K čemu je FIVA ID Card?

FIVA ID Card je celosvětově uznávaný doklad historického vozidla. Využívá se např. jako povolení pro vjezd historického vozidla do nízkoemisních zón v zahraničí nebo při účasti vozidla na mezinárodních akcích.

Co je potřeba k vydání FIVA ID CARD?

 • vyplněný formulář Žádosti
 • kopie dokumentu o získání vozidla (kupní/ darovací smlouvu, celní deklaraci a pod.),
 • kopie Protokolu o testování na historickou původnost,
 • tři barevné fotky 10x15 předoboční pohled
 • vše, co může doplnit obraz o dosavadní historii vozidla - předchozí majitele, účast na podnicích, důležité údaje o provedených opravách, renovacích, výměnách dílů atd.

Kolik stojí vydání nové FIVA ID Card?

Poplatek za vydání první FIVA ID Card ke konkrétnímu autu či motocyklu je 1 650,- Kč.

Jaká je platnost FIVA ID Card?

Plastnost FIVA ID Card je 10 let od jeho vydání. Po uplynutí této doby je třeba průkaz vrátit tomu, kdo jej vystavil. Pokud jej majitel vrátit nemůže (není k nalezení a pod.), pak zašle podepsané Čestné prohlášení, co se s průkazem stalo.

Jak mohu prodloužit FIVA ID Card?

Má-li majitel zájem o vystavení průkazu nového a vozidlo se za těch 10 let nezměnilo, zašle na sekretariát FKHV:

 • předchozí FIVA ID Card
 • žádost o vystavení průkazu
 • tři barevné fotky 9x13 (předoboční pohled)
 • kopii průkazu HV s platným přetestováním nebo velkého TP s platnou technickou prohlídkou STK
 • popis poslední historie a aktuálního stavu vozidla s případnými změnami (barva a pod.), proběhlé opravy či renovace.

Po kontrole dokumentů bude majitel buď vyzván k doplnění informací, nebo mu bude nový průkaz rovnou zaslán na dobírku, nebo předán osobně proti zaplacení v hotovosti. Částka za vystavení nového průkazu je v tomto případě 1 100,-Kč.

Pokud se vozidlo změnilo podstatně a jeho aktuální stav neodpovídá specifikaci, platné při vystavení průkazu původního, jedná se o novou testaci, poplatek je v tom případě 1 650,- Kč a je třeba předložit kopii protokolu o testování vozidla na historickou původnost, nebo toto testování absolvovat.

Před vydáním nového průkazu je potřeba vrátit průkaz původní, nebo zaslat Čestné prohlášení, co se s předchozím průkazem stalo.

Kolik stojí výměna FIVA ID Card?

Částka za vyměnění starého průkazu za nový je 1 100,-Kč. Průkaz je zaslán na dobírku, předán osobně proti zaplacení v hotovosti nebo odeslán po převedení částky na bankovní účet FKHV.

Co dělat, pokud nemohu vrátit starý FIVA ID Card?

Pokud majitel nemůže průkaz vrátit (není k nalezení a pod.), pak zašle podepsané Čestné prohlášení na sekretariát FKHV, co se s průkazem stalo.