Základní informace o činnosti Federace klubů historických vozidel České republiky (FKHV ČR)

Kdo jsme?

  • Nezávislý dobrovolný spolek.
  • Sdružujeme více než 6 000 členů ve 170 klubech.
  • Jediní držitelé Národní autority pro testování vozidel na historickou původnost pro ČR udělenou FIVA.

Co je naším posláním?

  • Pořádáme kulturní akce a výstavy.
  • Zastupujeme zájmy veteránského hnutí.
  • Testujeme vozidla na historickou původnost.
  • Legislativní spolupráce s Ministersvem dopravy.
  • Podporujeme vzdělávání v oblasti historických vozidel.

Federace klubů historických vozidel České republiky (dále jen FKHV ČR) je nezávislým dobrovolným sdružením právnických osob s vlastní právní subjektivitou. Je založena v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.

FKHV ČR sdružuje nejméně dvě právnické osoby (spolky), každá sdružující minimálně 3 jednotlivé kluby.

V současné době sdružuje přes 6 000 veteránistů ve více než 170 klubech.

 

Poslání FKHV ČR

Základním posláním FKHV ČR je zastupovat své členy v rámci České republiky v jednáních s orgány státní správy, organizacemi, institucemi a všude tam, kde to společné  zájmy členů vyžadují.

V mezinárodních vztazích reprezentuje a zastupuje své členy v organizacích a institucích tam, kde to zájmy členů vyžadují. Přitom FKHV ČR uznává jako jedinou autoritu pro  mezinárodní záležitosti FIVA, jejíž  stanovy, pravidla a usnesení respektuje a řídí  se jimi.

FKHV ČR v  zastoupení svých členů uzavírá příslušné dohody a smlouvy, které jsou pro členské organizace závazné.

Při své činnosti se FKHV ČR zříká jakýchkoliv projevů  rasismu nebo náboženské diskriminace.

Jako řádný člen "Mezinárodní federace  historických vozidel" (Féderation Internationale des  Véhicules Anciens, dále jen FIVA)  je FKHV ČR pověřena výkonem Národní autority  FIVA (Autorite nationale FIVA - ANF ) v České republice.

FKHV ČR  přebírá pověření FIVA k výkonu Národní autority FIVA (ANF)  a zavazuje se k výkonu veškerých práv a povinností s ANF spojených.

FKHV ČR pořádá školení a semináře pro všechny zájemce o historická vozidla.

FKHV ČR spolupracuje se státními orgány při tvorbě legislativních norem pro provoz historických vozidel a při výkonu státního dozoru v oblasti historických vozidel.

FKHV ČR je ve smyslu zákona Právnickou osobou, zodpovědnou za všechny druhy testování historických vozidel. V tomto systému je ustaveno:

-  14 Krajských testovacích komisí (KTK),

- cca 200 Klubových testovacích komisí (KLTK).

Celkem je do testování v celé ČR zapojeno  přes913 technických komisařů.

 

Členy FKHV ČR jsou:

Český klub historických vozidel se sídlem v Líně (ČKHV)     
IČ: 49624369
Zakládající člen

Veteran Car Club ČR se sídlem v Praze (VCC ČR)
IČ: 26529173

Unie klubů užitkové vojenské historické techniky se sídlem v Praze (UKUVHT)
IČ: 26525399

Asociace klubů amerických vozidel ČR se sídlem v Praze (AKAV)
IČ: 26591553

British Car Club ČR, z.s. se sídlem v Praze (BCC ČR)
IČ: 05773792

Mercedes Benz Klub ČR se sídlem v Praze (MBK)
IČ: 68378971

Asociace Veteran Car Clubů Královehradecka (AVCC HK)
IČ: 04499905

 

STANOVY FKHV ČR

Prezídium

Ing. Pavel Fiala

Ing. Pavel Fiala

 Prezident FKHV ČR

Prezident ČKHV

e-mail: pavel.fiala@fkhv.cz

Václav Kafka

Václav Kafka

Viceprezident FKHV ČR

Prezident VCC ČR

e-mail: veteran@email.cz

Ing. Miloslav Plašil

Ing. Miloslav Plašil

Viceprezident FKHV ČR

Prezident AKAV ČR

e-mail: plasilmiloslav@seznam.cz

Tomáš Strnad

Viceprezident FKHV ČR

Prezident BCC

Pavel Šimek

Viceprezident FKHV ČR

Prezident AVCC HK

e-mail:  pavel.simek@vcc.cz 

MUDr. Jaroslav Větvička

MUDr. Jaroslav Větvička

Viceprezident FKHV ČR

Prezident Mercedes Klub ČR

e-mail: jaroslav.vetvicka@uvn.cz

Ing. Jan Zápotocký, MSc.

Viceprezident FKHV ČR

Prezident UKUVHT

e-mail: jan.zapotocky@atlas.cz