Archiv článků

Vyhláška 211/2018 Sb.

13.11.2023 16:47
Novelou zákona 56/2001Sb. došlo ke změně posuzování technického stavu historických vozidel. Nově se technická způsobilost historických vozidel posuzuje ve Stanicích technické kontroly. Tyto kontroly se řídí vyhláškou 211/2018 Sb. - Vyhláška o technických prohlídkách vozidel a konkrétně pak...

Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 11. 10. 2023

09.11.2023 22:50
  Prezidium s právem hlasování Prezidenti členů FKHV ČR Jméno a příjmení Přítomen Prezident FKHV ČR Václav Kafka ano AKAV Martin Kot ano BCC...

Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 13. 9. 2023

04.10.2023 16:46
Prezidium s právem hlasování Prezidenti členů FKHV ČR Jméno a příjmení Přítomen Prezident FKHV ČR Václav Kafka ano AKAV Martin Kot ano BCC...

Nejčastější otázky ke změnám v testování

20.09.2023 08:06
Vážení veteránisté, níže předkládáme najčastější dotazy, na které se v souvislosti s novelou zákona 56/2001Sb. a vyhlášky 355/2006Sb. ptáte. Pro upřesnění uvádíme, že je třeba rozlišovat v jakém registru je vozidlo registrováno. Naše legislativa pojmem historické vozidlo myslí vozidlo, které je...

Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 17. 8. 2023

12.09.2023 17:52
  Prezidium s právem hlasování Prezidenti členů FKHV ČR Jméno a příjmení Přítomen Prezident FKHV ČR Václav Kafka ano, on-line AKAV Martin...

Aktuální informace ke změnám v testování od 1. září

28.08.2023 12:22
Vážení veteránisté, začátek září se blíží a s ním i platnost novely zákona 56/2001Sb. Proto bychom Vás rádi seznámili s tím, jak tyto změny budou fungovat.   Kluby historických vozidel budou nadále od 1. září testovat vozidla na historickou původnost a kontrolovat nakolik vozidlo...

Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 4. 7. 2023

31.07.2023 22:39
  Prezidium s právem hlasování Prezidenti členů FKHV ČR Jméno a příjmení Přítomen Prezident FKHV ČR Václav Kafka ano AKAV Martin Kot ano BCC...

Informace o změnách v testování

25.07.2023 18:23
Vážení veteránisté, většina z Vás již jistě ví, že od 1. září 2023 dojde ke změnám v testování a přihlašování historických vozidel na zvláštní registrační značky (zelené značky, typu "V"). V tuto chvíli sice ještě nejsou známy veškeré detaily těchto změn, ale ty nejdůležitější změny již...

Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 6. 6. 2023

04.07.2023 08:41
  Prezidium s právem hlasování Prezidenti členů FKHV ČR Jméno a příjmení Přítomen Prezident FKHV ČR Václav Kafka ano AKAV Martin Kot ano BCC...

Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 2. 5. 2023

24.05.2023 18:17
  Prezidium s právem hlasování Prezidenti členů FKHV ČR Jméno a příjmení Přítomen Prezident FKHV ČR Václav Kafka ano AKAV Martin Kot ano BCC...