Archiv článků

Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 7. 1. 2020

19.02.2020 16:02
Prezidium s právem hlasování Prezidenti členů FKHV ČR Jméno a příjmení Přítomen Prezident FKHV ČR Václav Kafka ano AKAV Ing. Martin Kot ano BCC...

Zápis ze školení předsedů a místopředsedů KTK dne 4. 1. 2020

22.01.2020 16:40
Program jednání: 1.Prezentace a registrace účastníků                  Bára Horáková Všichni přítomni jsou podepsáni na prezenčních listinách a byl jim potvrzen průkaz komisaře. 2.Zahájení a kontrola úkolů ze...

Zápis z mimořádného Shromáždění delegátů 12. 12. 2019

09.01.2020 10:24
Přítomno 30 delegátů s hlasovacím právem, viz. prezenční listina.   Program jednání: 1.Registrace od 16:30 hod   2.Zahájení jednání, uvítání hostů od 17:00          Václav Kafka Zastupující prezident FKHV ČR Václav Kafka přivítal přítomné...

Zápis ze schůzky zástupců MD a FKHV konané dne 28. 11. 2019 na MD

08.01.2020 15:44
Dne 28.11  proběhla schůzka zástupců FKHV, Autoklubu a AKHV a MD odbor 150. Jednání byli přítomni: Za  MD: Ing. Jiří Počta, Ing. Petr Musil Za FKHV: Kafka Václav, Ing. Martin Kot Za AVCC v AČR: Mgr. František Čečil Za AKHV: Ing. Jiří Franc FKHV informovala v návaznosti na předchozí...

Vyjádření představitelů FKHV ČR, AVCC AČR a AKHV

06.01.2020 10:38
Představitelé všech tří uskupení vlastníků historických vozidel v ČR se shodují na tomto vyjádření. Pracovní návrh novely Zákona 56/2001 Sb., jak byl autorem pro navrhovatele vypracován a předložen k diskuzi, byl podroben rozboru a v navrhovaném znění jej jako celek nelze akceptovat. V...

Vstupenky na Galavečer českého veteránismu

02.01.2020 11:24
Oficiální zakončení veteránské sezóny 2019 proběhne v krásném prostředí budovy Autoklubu České republiky dne 1. 2. 2020. Celým večerem Vás provedou moderátoři Barbora Černošková a Petr Král. Pro velký zájem budou zpřístupněny všechny reprezentační prostory sídla...

Vyjádření FKHV k informacím ohledně testování HV

15.12.2019 21:04
Ve světle událostí dějících se v posledních týdnech FKHV sděluje, že článek vydaný v časopisu AMS Classic Veterány v ohrožení? a další články a zprávy kolující v různých kanálech ohledně změny systému testování nejsou výstupy jednání prezidia FKHV, ale soukromou úvahou autorů. Mohou uvádět nepřesné...

Zpráva o semináři v Poslanecké sněmovně 11. 12. 2019

14.12.2019 22:59
Téma: Návrh novelizace zákona 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích Svolavatelé: poslanec Michal Ratiborský, poslanec Petr Sadovský Na základě pozvání svolavatelů se zúčastnili:  Ing. Tomáš Barták Mgr. František Čečil Bedřich Danda Ing. Jiří Franc Václav Kafka Zdeněk...

Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 3. 12. 2019

10.12.2019 16:02
  Prezidium s právem hlasování Prezidenti členů FKHV ČR Jméno a příjmení Přítomen Prezident FKHV ČR Václav Kafka ano AKAV Ing. Martin...

Změna postupu měření emisí pro historická vozidla

27.11.2019 18:34
V září 2019 došlo ke změně Metodického pokynu měření emisí následovně:   Pro vozidla, jež mají zapsánu historickou původnost vozidla v technickém průkazu a jsou vybavena motory s neřízenými systémy, se aplikuje následující zvláštní postup: Tato vozidla jsou rovněž vyjmuta z provádění...