Zápisy

Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání dne 8. 1. 2019

17.01.2019 09:06
Prezidium s právem hlasování     Prezidenti členů FKHV ČR Jméno a příjmení Přítomen Prezident FKHV ČR Ing. Pavel Fiala ano ČKHV Jiří...

Zápis z mimořádného Shromáždění delegátů 1. 12. 2018

16.01.2019 15:05
Přítomno 34 delegátů s hlasovacím právem, viz prezenční listina   Program jednání: 1. Registrace od 9:00 hod   2. Zahájení jednání, uvítání hostů od 10:00  Prezident FKHV ČR Ing. Fiala přivítal přítomné delegáty a zahájil Shromáždění delegátů. Tomáš Hušek přivítal a přečetl...

Prezidium FKHV ČR – zápis z mimořádného jednání dne 29. 11. 2018

10.12.2018 15:04
  1)Rozpočet Prezidiu byl prezentován upravený rozpočet. Upravený návrh rozpočtu prezidium odsouhlasilo k prezentaci na následujícím shromáždění delegátů.   2)Členské karty Vydávané karty pro členy FKHV se budou jmenovat „Karta FKHV“. Budou vydány pouze na jméno. Byly prezentovány 3...

Prezidium FKHV ČR – zápis z jednání dne 6. 11. 2018

19.11.2018 12:09
1)Personální rozvoj FKHV Na jednání prezidia byl pozván Martin Kot a Jiří Patočka, kandidáti na posílení personálního zajištění FKHV, kteří prezentovali svou vizi, jež byla zaslána prezidiu dopředu. Informace o schůzce a kandidátech bude prezentována na SD. Další řešení personálního vývoje bude...

Prezidium FKHV ČR – zápis z jednání dne 2. 10. 2018

16.10.2018 14:20
1)Případ bývalého předsedy KTK 06 Informace o podání podnětu k podezření ze spáchání trestného činu bylo zasláno na předsedy KTK. 2)Informace ze schůzky IS skupiny Proběhla schůze skupiny IS. Jsou možné 3 varianty zpoplatnění klubového testování. Všechny varianty budou popsány a zaslány...

Prezidium FKHV ČR – zápis z jednání dne 11. 9. 2018

24.09.2018 13:37
  1)Kontrola bodů z minulého jednání prezidia Na základě opakujícího se požadavku p. Erlebacha si FKHV nechala nacenit nabídku kompletní rekonstrukce účetnictví. Projednání nabídky bude v bodě KRK na dnešním jednání prezidia. 2)Informace ze schůzky s programátorem Prezident FKHV...

Prezidium FKHV ČR – zápis z jednání dne 7. 8. 2018

15.08.2018 14:04
Informace ze schůze tripartity - Tripartita projednala nový návrh financování FKHV, který byl na jednání upraven a odsouhlasen. Prezidium souhlasí s použitím dohodnutých sazeb a předloží je k závěrečnému schválení SD, které se bude konat dne 1. 12. 2018. Technická komise -...

Prezidium FKHV ČR – zápis z jednání dne 3. 7. 2018

26.07.2018 10:13
Shromáždění delegátů - Následující SD bude svoláno na sobotu 1. prosince 2018. Technická komise - Prezidium vzalo na vědomí zápis z TK. KLTK - prezidium bere na vědomí aktualizované složení KLTK 03-04, spuštění 11-09 a pozastavení 07-03 a 11-44. Stav uzavření smluv s KLTK...

Zápis ze Shromáždění delegátů dne 12. 6. 2018

02.07.2018 10:59
Přítomni: viz prezenční listina 32 přítomných delegátů   Program jednání: 1.Registrace od 16:00 hod 2.Zahájení jednání, uvítání hostů -...

Prezidium FKHV ČR dne 29. 5. 2018

06.06.2018 12:23
Prezidium se zabývalo následujícími body: Koncepce rozvoje FKHV - Ing. Taubel přednesl svou koncepci dalšího rozvoje a vývoje FKHV ČR, ke které směřoval za dobu svého působení jako prezident FKHV ČR. Stejnou koncepci také zaslala před časem FIVA. Jde především o větší záběr v oblasti propagace,...