Zápisy

Prezidium FKHV ČR – zápis z jednání dne 2. 10. 2018

16.10.2018 14:20
1)Případ bývalého předsedy KTK 06 Informace o podání podnětu k podezření ze spáchání trestného činu bylo zasláno na předsedy KTK. 2)Informace ze schůzky IS skupiny Proběhla schůze skupiny IS. Jsou možné 3 varianty zpoplatnění klubového testování. Všechny varianty budou popsány a zaslány...

Prezidium FKHV ČR – zápis z jednání dne 11. 9. 2018

24.09.2018 13:37
  1)Kontrola bodů z minulého jednání prezidia Na základě opakujícího se požadavku p. Erlebacha si FKHV nechala nacenit nabídku kompletní rekonstrukce účetnictví. Projednání nabídky bude v bodě KRK na dnešním jednání prezidia. 2)Informace ze schůzky s programátorem Prezident FKHV...

Prezidium FKHV ČR – zápis z jednání dne 7. 8. 2018

15.08.2018 14:04
Informace ze schůze tripartity - Tripartita projednala nový návrh financování FKHV, který byl na jednání upraven a odsouhlasen. Prezidium souhlasí s použitím dohodnutých sazeb a předloží je k závěrečnému schválení SD, které se bude konat dne 1. 12. 2018. Technická komise -...

Prezidium FKHV ČR – zápis z jednání dne 3. 7. 2018

26.07.2018 10:13
Shromáždění delegátů - Následující SD bude svoláno na sobotu 1. prosince 2018. Technická komise - Prezidium vzalo na vědomí zápis z TK. KLTK - prezidium bere na vědomí aktualizované složení KLTK 03-04, spuštění 11-09 a pozastavení 07-03 a 11-44. Stav uzavření smluv s KLTK...

Zápis ze Shromáždění delegátů dne 12. 6. 2018

02.07.2018 10:59
Přítomni: viz prezenční listina 32 přítomných delegátů   Program jednání: 1.Registrace od 16:00 hod 2.Zahájení jednání, uvítání hostů -...

Prezidium FKHV ČR dne 29. 5. 2018

06.06.2018 12:23
Prezidium se zabývalo následujícími body: Koncepce rozvoje FKHV - Ing. Taubel přednesl svou koncepci dalšího rozvoje a vývoje FKHV ČR, ke které směřoval za dobu svého působení jako prezident FKHV ČR. Stejnou koncepci také zaslala před časem FIVA. Jde především o větší záběr v oblasti propagace,...

Prezidium FKHV ČR dne 2. 5. 2018

18.05.2018 11:47
Prezidium se zabývalo následujícími body: Zápisy z prezidia FKHV ČR - Celé zápisy z prezidií se nadále nebudou zveřejňovat na internetových stránkách FKHV ČR. Na internetové stránky budou zveřejněny pouze dořešené a uzavřené body. Czech news center - Tomáš Barnet poslal plán spolupráce s CNC...

Prezidium FKHV ČR dne 9. 1. 2018

19.01.2018 12:30
Prezidium se zabývalo následujícími body: Grand Veteran: Jaroslav Větvička informoval prezidium o průběhu příprav akce Grand Veteran. Zájemci o účast na akci se již nyní mohou přihlašovat na stránkách www.fkhv.cz v záložce Grand Veteran. Aktualizace Ekonomické směrnice: Musí být dořešena...

Prezidium FKHV ČR dne 5. 12. 2017

20.12.2017 15:40
Prezidium se zabývalo následujícími body: KRK: Nebyly shledány žádné závažnější nedostatky, naopak byla hodnocena velmi dobrá práce předsedy ve vedení KTK 11. Zpráva z kontroly KTK 01, Prezidium bylo seznámeno s výsledky kontroly a požádalo projednat závěry ze zprávy KRK s p....

Zápis ze zasedání mimořádného prezídia dne 14. 11. 2017

26.11.2017 12:30
Prezidium s právem hlasování Prezidenti členů FKHV ČR Jméno a příjmení Přítomen Prezident FKHV ČR, ČKHV Ing. Pavel Fiala ano BCC ČR Tomáš...