Kulturní komise

Kulturní komise FKHV ČR bude obecně zastřešovat aktivity FKHV v oblastech:

 • ochrany technického a kulturního dědictví v oblasti historické mobility, tradičních dovedností a řemesel,

 • významně se podílet na propagaci veteránizmu a FKHV v ČR i v zahraničí a přispívat k podpoře aktivit směřujících  k udržení základních potřeb českého veteránizmu, především  provozu HV na pozemních komunikacích,

 • rozvíjení pozitivních edukativních aspektů veteránizmu a jeho kulturní hodnoty.

Shora uvedené aktivity musí být pravidelnou a neopominutelnou součástí  činnosti FKHV ČR. Vycházejí ze  Stanov FKHV, kopírují strukturu a poslání veteránského hnutí ve světě. V situaci celosvětového postupného zahušťování  obecné mobility a vzrůstajících ekologických požadavků se zvyšují  a budou zvyšovat negativní tlaky také na historickou pozemní mobilitu. Rozvoj těchto oblastí je důležitou formou ochrany a zdůvodnění  existence veteránského hnutí.  Aktivita a činnost FKHV na tomto úseku  je zpravidla nezastupitelná činností jednotlivých sdružení a klubů FKHV.  Jde o aktivity, které jejich činnost doplňují a integrují.  FKHV sice postupně rozvíjí svoji činnost na tomto úseku, dlouhodobě je však rozvíjející trend nedostatečný  a  význam těchto aktivit zůstává podhodnocený.

 

Přehled stávajících  útvarů FKHV v kulturní a sportovní oblasti a jejich funkce:

 1. Sportovní komise (SK) - přenesením agendy Poháru Federace (PF) má jasnou náplň činnosti, je funkční.

 2. Akademie českého veteránizmu  (AČV) zatím zůstává se zbytkem funkcí po odtržení SK (resp. PF).

 3. Nově se zřizuje Kulturní komise FKHV ČR (KK), která částečně přebírá většinu funkcí  AČV. Navrhuje se, aby AČV však jako těleso nadále existovala, pravděpodobně nejlépe jako součást KK se specifickými dílčími (viz níže) úkoly.

Návrh na rozdělení kompetencí a úkolů

 1. Sportovní komise – agenda PF, rozvoj aktivit FKHV ve sportovní oblasti. Spolupracuje s  KK  a AČV, dodává výsledky PF, vytváří kalendář akcí PF, vyjadřuje se k osobnosti českého veteránizmu

 

 1. Akademi českého veteránismu - Příprava návrhu osobnosti českého veteránizmu, (návrhy od SK, Prezidia, KK), popř. profilace v oblasti archivnictví a videoarchivu

 

 1. Kulturní komise

Konkrétní aktivity:

 • Supervize plesu FKHV a přenášení  průběžné informace na Presidium.

 • Aktivní účast (stánek, či jiné formy prezentace) na veteránských výstavách v ČR a v zahraničí a na vybraných akcích, které nejsou součástí PF

 • Vytvoření živé databáze – videoarchivu – historických i nově přibývajících dokumentů z oblasti veteránského života především v ČR (možno přenechat AČV)

 • Spolupráce při projektu Grand Veteran

 • Rozvoj edukačních aktivit pro děti a mladé (potenciální)  veteránisty

 • Vazba na CC FIVA a přenos jejich aktivit na národní úroveň

 • Spolupráce s ostatními autokluby v ČR ve stejných  oblastech