Hloubková kontrola Úřadu pro ochranu osobních údajů neshledala žádné pochybění FKHV

04.03.2021 12:06

Vážení,

 

během posledních několika měsíců prováděl Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen UOOU)  hloubkovou kontrolu Federace klubů historických vozidel ČR (dále jen FKHV).

 

Kontrola byla nařízena poté, co úřad opakovaně dostával podněty na údajné nesrovnalosti ze strany FKHV ohledně nakládání s osobními údaji od pana Sekery.

 

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností správce osobních údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů majitelů historických vozidel ve smyslu vyhlášky č. 355/2006 Sb., o stanovaní způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zejména se zaměřením na dodržování povinností správce stanovených v čl. 5, 6 a čl. 12 až 22.

 

Kontrola důkladně prověřila fungování FKHV z hlediska nakládání s osobnímu údaji, a to včetně provozování elektronického informačního systému.

 

Dne 3.3.2021 vydal UOOU rozhodnutí o výsledcích provedené kontroly v následujícím znění:

 

Kontrolou provedenou ve Federaci klubů historických vozidel ČR z. s. nebylo zjištěno porušení kontrolovaných ustanovení nařízení (EU) 2016/679.„

 

Agenda nakládání s osobními údaji není jednoduchá a nastavení správných procesů stálo FKHV hodně úsilí a prostředků. Jsme rádi, že se nám vše podařilo správně a máme potvrzeno nejvyšší autoritou České republiky v oblasti nakládání s osobními údaji, že osobní údaje majitelů historických vozidel jsou v bezpečí.

 

Zpět