Informace o kontrolách FKHV ČR

17.06.2019 12:18

Přinášíme Vám informace o průběhu a výsledcích kontrol FKHV v průběhu posledních měsíců:

Místní šetření

V září 2017 provedl správce daně místní šetření, ve kterém zkoumal dodatečné DPPO 2015.

  • Výsledek: Místní jednání bylo ukončeno bez sankcí v 02/2018.
 

Inspektorát práce

V září 2018 byla zahájena kontrola inspektorátu práce. Kontrolovali rok 2016 a 2017.

  • Výsledek: Neshledali žádné nedostatky.

Policie ČR

V listopadu 2018 FKHV ČR obdržela žádost o vysvětlení u Policie ČR. Měli podezření ze zpronevěry.

  •  Výsledek: Po dvou osobních setkáních, dvou telefonech, jedné datové zprávě Policie ČR případ pravděpodobně odložila.
Místní šetření

V březnu 2019 zahájil správce daně další místní šetření (jiní lidé) v rámci vyhledávací činnosti roku 2016 + 2017.

  • Výsledek: Správce daně neshledal žádná pochybení a neshody s doporučovaným účtování NÚR.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

V březnu 2019 FKHV obdržela dopis z úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

  • Výsledek: FKHV zatím neobdržela výsledek kontroly.
Živnostenský úřad

V březnu 2019 byla zahájena kontrola živnostenského úřadu.

  • Výsledek: FKHV zatím neobdržela výsledek kontroly.
 
Je důležité si uvědomit, že všechny tyto kontroly a přípravy podkladů představují velkou pracovní a finanční zátěž. 
Zpět