Nízkoemisní zóny

22.01.2016 15:55

Přátelé,

v návaznosti na poznamku Mily Plasila na minulem prezidiu ohledně emisních zón níže výsledek rešerše- zdá se, že se nemusíme obávat (tedy alespoň pokud jde o historická vozidla, co budu dělat s LR Defender nevím):

 

Dne 19. 10. 2011 nabyla účinnosti novela zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen Zákon). Tato novela do našeho právního řádu zavádí institut tzv. "nízkoemisních zón". V ustanovení nového §7a Zákon stanoví, že obec může na svém území nebo na jeho části stanovit nařízením zónu s omezením provozu motorových silničních vozidel, a to buď ve zvláště chráněných územích (dle zákona o ochraně přírody a krajiny), v lázeňských místech anebo tam, kde došlo k překročení imisních limitů (typicky centra měst). Obce však mohou tyto zóny vyhlásit pouze tam, kde existuje objízdná trasa bez omezení po pozemní komunikaci stejné nebo vyšší třídy.

 

Začátek a konec nízkoemisní zóny bude vyznačen příslušnou dopravní značkou a vjezd do ní bude povolen pouze pro silniční motorová vozidla označená emisní plaketou s uvedením emisní kategorie a v souladu s podmínkami stanovenými takovou příslušnou značkou. Porušení této povinnosti bude přestupkem dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

 

Zákon nicméně stanoví poměrně rozsáhlé výjimky z omezení vjezdu do nízkoemisních zón. První skupinu výjimek obsahuje příloha č. 4 Zákona. Ta uvádí, že omezení provozu v nízkoemisních zónách se nevztahuje např. na:

- vozidla integrovaného záchranného systému

- vojenská vozidla Armády ČR a NATO

- historická vozidla

- vozidla k přepravě poštovních zásilek

- MHD

- osoby s trvalým pobytem na území nízkoemisní zóny.

 

Úřad obce, která nízkoemisní zónu vyhlásila, pak může na základě žádosti povolit ještě další individuální výjimky (z důvodu nemoci, podnikání, pro vozidla sloužící k přepravě na kulturní akce atd.).

 

Celou řadu otázek přenechává Zákon k řešení prováděcímu předpisu. Jedná se o způsob zařazení motorových silničních vozidel do emisních kategorií, vzory emisních plaket, bližší podmínky jejich distribuce a jejich cenu a pravidla pro označení vozidel příslušnou emisní plaketou.

 

Zákon přikazuje obcím stanovit účinnost nařízení o vyhlášení nízkoemisní zóny nejdříve 12 měsíců od jeho vyhlášení. Z toho důvodu je pravděpodobně nereálné, že se s nízkoemisními zónami v praxi setkáme dříve, než na konci roku 2012. 

 

JUDr. Jan Täubel, LL.M.

advokát | advocate

 

Dokument ke stažení ZDE

Zpět