Prezidium FKHV ČR – zápis z jednání dne 6. 11. 2018

19.11.2018 12:09

1)Personální rozvoj FKHV

Na jednání prezidia byl pozván Martin Kot a Jiří Patočka, kandidáti na posílení personálního zajištění FKHV, kteří prezentovali svou vizi, jež byla zaslána prezidiu dopředu.

Informace o schůzce a kandidátech bude prezentována na SD. Další řešení personálního vývoje bude předmětem jednání prezidia v prosinci 2018.

Prezident FKHV navrhl zúčastněným kandidátům možnost zahájit spolupráci na provizní bázi ze získaných peněz ve prospěch FKHV, ve výši 10% získaných peněz. Tato myšlenka bude přednesena jako návrh na SD.

2)Výpověď na podání podezření na zpronevěru na FKHV

Prezident Fiala informoval přítomné o podání vysvětlení na Policii České republiky na podání podezření na zpronevěru, které bylo podáno Alešem Paříkem. Všechny vyžádané podklady byly sekretariátem na Policii dodány.

3)Shromáždění delegátů

Pozvánka na SD byla rozeslána na delegáty SD. Návrh usnesení připraví Pavel Fiala a zašle prezidiu k odsouhlasení.

a.Nominace na prezidenta

Došla kandidatura od ČKHV a MBK, kteří na další období nominovaly Ing. Pavla Fialu. Sdružení BCC, AKAV, UKUVHT a VCC ČR kandidaturu Pavla Fialy podpoří.

b.Návrhy na úpravu stanov

Návrhy na úpravu stanov byly prezidiu zaslány v předstihu. Došly připomínky od AVCC HK a UKUVHT.

UKUVHT nesouhlasí se změnou stanov v bodě počtu delegátů za sdružení. Prezidium tento návrh na změnu na minulé schůzi odsouhlasilo a návrh bude v nezměněné formě na SD předložen k odsouhlasení.

AVCC HK nesouhlasí s územním upravením člena FKHV. Připomínky nebyly přijaty.

Konečnou verzi úprav znění stanov zajistí JUDr. Jan Täubel.

c.Zprávy  komisí (prezidium, TK, KK, SK) pro SD

Zpráva prezidia byla schválena a bude prezentována prezidentem na SD.

O přednesení zprávy ze zasedání FIVA bude požádán některý z členů tripartity. Zprávu za kulturní komisi přednese Jaroslav Větvička. Zprávu z KRK přednese Rudolf Žalud. Zprávu ze sportovní komise přednese Bára Horáková. Zprávu za TK přednese Josef Zrucký.

4)Schválení financování FKHV 2019

Prezidiu byl zaslán konečný návrh na financování FKHV 2019. Jaroslav Větvička požádal o konkretizaci položky „Zbývá pro nepokryté požadavky“ na „Kulturní komisi“. Po diskuzi bylo dohodnuto, že MUDr.Větvička dodá před SD specifikaci na konkrétní čerpání položek v rámci nerozdělené částky. Bude členům prezidia zasláno předem. V návaznosti na to bude upraven rozpočet FKHV předkládaný SD ke schválení.

5)Případ bývalého předsedy KTK 06

Prezidium bylo informováno o odeslání všech požadovaných podkladů na Policii ČR.

6)KRK

Sdružení zašlou doplnění svých kandidátů do KRK. Za UKUVHT je navržen František Sladký. UKUVHT dodá kontaktní spojení předsedovi KRK.

7)Kulturní komise

a.Classic Expo

FKHV, jako partner akce Classic Expo, která se koná ve dnech 9. 11. 2018, byla pozvána na tiskovou konferenci dne 30. 10. 2018. Celá zpráva viz příloha č. 1.

Prezidium bylo na akci pozváno. Organizaci za FKHV zajišťuje Bára Horáková.

b.Akce AČR

FKHV se prezentovalo na akci Autoklubu České republiky v Opletalově ulici. Celá zpráva viz. příloha č. 2.

8)Ples FKHV

Prezidium nahlásilo 10 VIP lístků pro FKHV. Informace byla předána organizátorovi plesu.

9)Různé

a.Členské karty

Je domluvena firma na vydání členských karet. Na všech kartách bude jméno člena. Tento údaj je nutno zapracovat. Prezidenti jednotlivých sdružení předají nejpozději do 30. 11. 2018 jmenné seznamy svých členů v jednotlivých klubech na sekretariát FKHV. Ti členové, kteří nebudou mít vydánu členskou kartu, nebudou moci čerpat v roce 2019 členské slevy na testování a prodlužování jeho platnosti a další.

Otázka členských karet bude projednána na jednání tripartity.

b.Plná moc

Jan Zápotocký vznesl připomínku k plné moci, která byla vydána Martinovi Kotovi. Důvodem byly značné a nadbytečné pravomoci, ke kterým svým charakterem dokument opravňuje a které se obtížně specifikují, omezují. Na základě shody přítomných bude plná moc nahrazena pověřením k jednáním v jednotlivých oblastech. Návrh bude zaslán do 7. 11. 2018.

 

 

Datum: 6. 11. 2018

Zapsala: Bára Horáková

 

 

Příloha č. 1.Tisková konference akce Classic Expo

V budově Autoklubu ČR se dne 31. 10. 2018 konala tisková konference k akci Classic Expo. Jedná se o 2. ročník akce, kdy minulý rok touto dobou při prvním ročníku vystavovala v rámci Racing EXPO (Classic EXPO ještě neexistovalo)  FKHV v jediném veteránském stánku aktivity FKHV a Grand Veteran. Výstavu navštívilo kolem 3 000 lidí. Pro velký úspěch této expozice (s exponáty pomohli obětavě také Václav Kafka a Markéta Profeldová, dále moto muzeum Lány) byla letos akce rozšířena i o veterány do další haly a dnes tvoří samostatnou expozici.

Na základě dobré spolupráce na prvním ročníku a následně na akci Grand Veteran organizátoři oslovili FKHV s nabídkou prezentačních prostor zdarma pro kluby a sdružení a nabídli FKHV spolupráci formou partnerství.

Nabídku prezentace Bára Horáková rozeslala na všechny členy ve FKHV. Zájem vyjádřily kluby ale i samotní majitelé s žádostí o výstavu. Dále se zapojil Grand Veteran, 1000 mil československých, Zbraslav – Jíloviště, Grand Prix Brno Revival a Mercedes-Benz klub ČR, kteří zde budou mít letos daleko větší prostor ke své prezentaci.

Na tiskové konferenci, uspořádané organizátorem akce, se sešlo velké množství novinářů a známé osobností českého motorsportu, např. Adam Lacko, Lukáš Pešek, Lukáš Vojáček, se kterými je v současné chvíli rozjednaná možná budoucí spolupráce pod hlavičkou FKHV.

Bára Horáková a Jaroslav Větvička zde ve svých vystoupeních prezentovali náplň a funkci FKHV s důrazem na na její aktivity a přínos v kulturní a sportovní oblasti.

 

 

Příloha č. 2.Prezentace FKHV na akci Autoklubu ČR

Autoklub České republiky dne 28. 10. 2018 od 9:00 do 17:00 organizoval akci „Pocta motorismu k výročí 100 let republiky“ před klubovým domem v Opletalově ulici na Praze 1. FKHV se angažovala na této akci prostřednictvím svých členů, kteří se podíleli jak na programové části, tak svými exponáty a grafickou prezentací FKHV.

Nejvýraznějším počinem byla výstava v přízemí AČR k památce Elišky Junkové, kterou spoluorganizovala Markéta Profeldová. Byla vystavena 2 vozidla značky Bugatti, obrazy, fotografie a drobné předměty. Výstava měla u diváků velký ohlas.

Členové klubů FKHV i zástupci z vedení FKHV přispěli také svými vozidly, Václav Kafka svým vozidlem Wikov 28, Markéta Profeldová Bugatti 35, Petr Sazima se sportovní Pragou Alfa po Ing. Muchovi, Miroslav Krejsa přivezl Škodu 1100 „LeMans“, Bedřich Danda svůj Mercedes-Benz 220 S Coupé a Jaroslav Větvička Tatru 605.

Akce byla i přes nepříznivé počasí hojně navštívena diváky i řadou významných osobností z veteránského světa, motorsportu, společenského i municipálního prostředí i vrcholných správních orgánů.

Na stánku se závodními vozidly Tatra a Škoda byly vystaveny roll-upy FKHV, plachty, letáky s akcemi FKHV a další propagační předměty FKHV.

 

Jaroslav Větvička, KK FKHV

 

Zpět