Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 3. 12. 2019

10.12.2019 16:02

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Ing. Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV

Jiří Zítek

ano

MBK ČR

MUDr. Jaroslav Větvička

ano

SVCC

Dušan Erlebach

omluven

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Jiří Patočka

ano

 

 

 

Další orgány prezidia

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Vedoucí sekretariátu FKHV ČR

Ing. Bára Horáková

ano

Výkonný ředitel

Ing. Martin Kot

ano

Předseda komise pro řízení KTK, TK

Tomáš Strnad

ano

Hospodář

Jiří Zítek

ano

KRK

František Sladký

ano

Sportovní komise

Ing. Tomáš Barnet

ano

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 7. 1. 2020 od 16:30 na sekretariátu FKHV ČR.

Program z jednání prezidia dne 3. 12. 2019                                                        

1)Novela silničního zákona

Prezidium bylo seznámeno s konáním schůzky v Poslanecké sněmovně dne 11. 12. 2019. Potvrzení účasti bylo zasláno p. Doležalovi.

FKHV se vynasnaží, aby do budoucna systém testování historických vozidel zůstal v podobě, v jaké funguje v současné době. Prezidium pověřuje p. Kafku a p. Kota k jednání.

2)Schůzka na MD

P. Kafka a p. Kot informovali o schůzce na MD. Jednání proběhlo ve vzájemné shodě. Byl představen IS FKHV. MD bude mít od ledna 2020 přístup do informačního systému. MD nemá žádné výhrady k činnosti FKHV a k systému testování.

P. Počta dotazoval zástupce FKHV, zda je možné provést testování mimo IS. Odpověď zněla, že od 15. 4. 2019 to nelze.

3)Shromáždění delegátů

Došly dva návrhy na prezidenta. Za ČKHV byl navržen p. Kot, za VCC ČR p. Kafka.

Prezidiu byl zaslán návrh rozpočtu na rok 2020 před jednáním prezidia. Návrh rozpočtu byl prezidiem akceptován a bude doporučen Shromáždění delegátů ke schválení.

4)FIVA

Delegáti FKHV informovali o zasedání FIVA. T. Barnet vypracoval prezentaci s nejdůležitějšími informacemi a přednesl je na prezidiu. Oficiální zpráva bude předložena do 14 dní a zveřejněna na stránkách FKHV, následně bude dodána také do médií.

FKHV obdržela přístupové údaje k vydávání online FIVA karet. Přístupy do IS FIVA bude mít k dispozici p. Kiefer a p. Strnad za TK, a p. Horáková za FKHV.

P. Horáková ze zasedání vypracovala prezentaci o testování historických vozidel a jejich provozu v zahraničí. Prezentace bude doplněna o další údaje, které jsou vyžádány, a zveřejněna na internetových stránkách FKHV.

P. Větvička navrhl organizaci budoucího zasedání FIVA v České republice, v Praze. Prezidiem tuto myšlenku podpořilo.

FKHV by mělo navrhnout FIVA Stewarda za naši republiku.

5)Technická komise

V rozpočtu FKHV pro rok 2019 bylo vyčleněno pro TK 280 000 Kč. TK pod vedením p. Strnada vyčerpala 0 Kč, minulé vedení TK od ledna do dubna 2019 odčerpalo 45 000 Kč.

Prezidium rozhodlo, že z nevyčerpané částky bude vyplacena p. Horákové odměna za vícepráce pro TK, prováděné mimo pracovní dobu, ve výši 25 000 Kč.

O zbylé částce bude rozhodovat prezidium ve spolupráci s TK.

Prezidium odsouhlasilo návrh TK na zrušení poplatku při přechodu majitele z jiné KTK. Bude aktualizována Ekonomická směrnice.

Zástupci KTK navrhli prezidiu, aby prosadilo v Ekonomické směrnici úhradu za testování pouze bezhotovostní platbou, aby nebyla nutnost zavádění EET.  

6)Informační systém

P. Kot informoval prezidium o průběhu přípravy IS k prodlužování. Je doporučeno vkládání fotografií při prodlužování, nebude to povinnost. Metodiku prodlužování vypracuje p. Kot ve spolupráci s technickou komisí.

Přístupy do IS vytváří pouze p. Kot na základě žádosti od předsedy KLTK nebo KTK, p. Horáková kontroluje kompletnost podkladů komise. Následně p. Kot přístup založí. Žádný jiný postup vytváření přístupů do IS nelze.

7)Vkládání testování do IS k prodlužování

P. Kot připraví podklady pro externí zaměstnance, kteří budou vkládat testování k prodlužování do IS. Dále do neděle navrhne částku za vložení testování do IS, která bude navržena prezidiu přes e-mail k rychlému odsouhlasení.

8)Kulturní komise

Prezidium odsouhlasilo změnu termínu Galavečera českého veteránismu na 1. 2. 2020.

9)Prezentace FKHV na Classic Expo

FKHV a její sdružení, kromě UKUVHT a SVCC, se aktivně zapojila do prezentace na akci Classic Expo, která se konala od 8. - 10. 11. 2019 v PVA Letňany. Na výstavu byli přizváni také předsedové a místopředsedové KTK, pro které byl zařízen vstup zdarma. Výstavu celkově navštívilo přes 15 000 návštěvníků.

10)KTK a KLTK

  • Aktualizovali složení KLTK: 01-36, 05-03
  • Vydán duplikát osvědčení pro KLTK 11-16.

 

 

Datum: 4. 12. 2019

Zapsala: Bára Horáková

 

Zpět