Prezidium FKHV ČR – zápis z mimořádného jednání dne 29. 11. 2018

10.12.2018 15:04

 

1)Rozpočet

Prezidiu byl prezentován upravený rozpočet. Upravený návrh rozpočtu prezidium odsouhlasilo k prezentaci na následujícím shromáždění delegátů.

 

2)Členské karty

Vydávané karty pro členy FKHV se budou jmenovat „Karta FKHV“. Budou vydány pouze na jméno.

Byly prezentovány 3 grafické návrhy, dále se bude pracovat s návrhem č. 2.

Sdružení na základě žádosti, zaplacení členského příspěvku a splnění podmínek mají nárok na vydání Karty FKHV, která opravňuje k čerpání výhod. Dodání členského seznamu je dobrovolné. V případě nedodání členského seznamu nebudou členům vydány členské karty, na které by členové mohli uplatňovat slevy.

Platnost Karty FKHV 2018 bude do 3/2020.

Seznam slev a zvýhodnění na základě Karty FKHV bude zveřejněn na internetových stránkách www.fkhv.cz.

Náhradní termín k dodání seznamu členů k výrobě členských karet byl odsouhlasen na 15. 3. 2019.

 

 

Datum: 29. 11. 2018

Zapsala: Bára Horáková

 

Zpět