Prezidium FKHV ČR – Zápis z mimořádného jednání prezidia ze dne 10. 4. 2019

15.04.2019 10:56

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Ing. Pavel Fiala

ano

ČKHV

Jiří Zítek

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

VCC ČR

Václav Kafka

ano

UKUVHT

Aleš Mašín

ano

AVCC HK

Dušan Erlebach

omluven

MBK ČR

MUDr. Jaroslav Větvička

ano

AKAV

Ing. Martin Kot

ano

 

 

 

Další orgány prezidia

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Vedoucí sekretariátu

Ing. Bára Horáková

ano

Výkonný ředitel

Ing. Martin Kot

ano

Právní komise

JUDr. Jan Täubel

ano

Předseda komise pro řízení KTK, TK

 

ne

Hospodář

Jiří Zítek

ano

KRK

František Sladký

ano

Sportovní komise

Ing. Tomáš Barnet

omluven

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 7. 5. 2019 od 16:30 na sekretariátu FKHV ČR.

Program z mimořádného jednání prezidia ze dne 10. 4. 2019

 

1)Otevřený dopis od technické komise

Prezident přivítal přítomné a zdůvodnil svolání prezidia, což byl otevřený dopis rozeslaný technickou komisí na prezidium a testovací komisaře. Dopis prezident prezentoval přítomným a prezidium se vyjádřilo k jeho jednotlivým částem:

  • Poštu adresovanou na FKHV několik let přebírá a kontroluje P. Horáková. O všech dopisech je informován prezident FKHV. S tímto postupem prezidium jednoznačně souhlasí.
  • Dále bylo v dopise uvedeno, že p. Kot zfalšoval úřední doklad. TK nepředložila žádné doklady prokazující zfalšování úředního doklady ze strany p. Kota. Jde o neoprávněné nařčení bez jakýchkoliv podkladů. Vozidlo navíc nebylo otestováno, jednalo se o žádost o otestování. P. Kot se souhlasem prezidenta požádal TK o vystavení dokladu s důvodem zamítnutí testování, aby mohl situace dále řešit s prodejcem vozidla. TK tento doklad do dnešního dne p. Kotovi nepředala.
  • Prezidium zcela odmítá zmíněné “rozhodnutí o odříznutí technické komise od přípravy, ale dokonce i od veškerých informací o připravovaném Informačním systému“. Při realizaci IS projektu byl p. Vomočil osloven a požádán o názor a souhlas s převedením vedení projektu IS na p. Kota, s čímž p. Vomočil souhlasil. Dále byl p. Vomočil jako člen TK pravidelně zván na schůze IS a žádán o připomínky k projektování a realizaci IS.
  • Technická komise musí být složena ze jmenovaných zástupců sdružení FKHV, další jmenovaní členové z tripartity mohou mít konzultační funkci v komisích při jednání.
  • Dále se technická komise vyjádřila k zápisu z jednání prezidia ze dne 2. 4. 2019, který ještě nebyl uzavřen a zveřejněn, ale šel pouze k osobám přítomným na jednání prezidia. Tento zápis byl interní a neměl být v žádném případě poslán dalším osobám k vyjadřování.
  • Uzamčení archivu a přístup do něj za přítomnosti p. Horákové je zcela v souladu s GDPR a prezidium s tento postup jednoznačně odsouhlasilo. O použití materiálů v archivu bude veden řádný protokol.
  • Vydávání FIVA ID karet ze strany FKHV je v souladu s národní legislativou i mezinárodním kodexem FIVA.

 

Technická komise nebyla oprávněna k rozeslání otevřeného dopisu z oficiálního e-mailu technické komise, navíc bez souhlasu prezidia. Odpověď na tento dopis bude sepsána a rozeslána mezi testovací komisaře.

2)Vystavení FIVA karet

Vydání dvou FIVA ID karet kritizované p. Ottou bylo schváleno již za vedení TK Ing. Täubelem.

3)Dopis od p. Zápotockého

Prezident přečetl dopis, který obdržel od p. Zápotockého, který se osobně prezidia nezúčastnil. Jeho zástupce p. Mašín si dopis vzal k projednání na UKUVHT.

4)FIVA

Prezidium žádá p. Otta o předložení zápisu z telekonference technické komise FIVA k založení na FKHV.

5)TK a její složení

Předseda TK p. Zrucký a členové p. Otto a p. Vomočil podali rezignaci na své funkce, které byly přijaty. Odstupující předseda TK předá kompletní agendu technické komise k rukám p. Horákové nebo p. Patočky. 

Novým předsedou byl jmenován p. Tomáš Strnad. Termín první schůzky bude domluven a rozeslán na jmenované členy technické komise.

6)E-mail TK

Všem odstupujícím členům TK byl odebrán přístup do e-mailu technické komise.

7)Ekonomická směrnice FKHV ČR

P. Zítek zaslal aktualizovanou Ekonomickou směrnici FKHV. Prezidium směrnici odsouhlasilo.

8)KTK 07

Na základě schůze v KTK 07 byl zvolen nový předseda p. Jiří Dubský, kterého prezidium jmenovalo.

 

Konečný zápis byl odsouhlasen přímo na jednání prezidia.

 

Datum: 10. 4. 2019

Zapsala: Bára Horáková

 

 

Vysvětlivky:

FKHV– Federace klubů historických vozidel

GV – Grand Veteran

KTK – Krajská testovací komise

KLTK – Klubová testovací komise

MD – Ministerstvo dopravy

MŽP – Ministerstvo životního prostředí

SD – Shromáždění delegátů

T – Termín

TK – Technická komise

Z – Zodpovědnost

 

Zpět