Technická komise FKHV ČR– Zápis z jednání ze dne 18. 6. 2019

19.06.2019 17:15

 

Složení Technické komise

Jméno a příjmení

Přítomen

předseda TK

Tomáš Strnad

ano

vedoucí sekretariátu FKHV ČR

Ing. Bára Horáková

ano

člen TK

Ing. Roman Pochylý

ano

člen TK

Jan Živný

ano

člen TK

Jan Horáček

ano

člen TK, AČR

JUDr. Ladislav Šustr

ano

 

Program z jednání TK dne 18. 6. 2019

 

1)Fungování TK

TK i nadále bude fungovat průběžně online, jak bylo prezentováno a schváleno prezidiem, tedy zejména přes e-mailovou a telefonní komunikaci.

2)Dopis od Bohemia Classic Car Club Praha

Předseda TK prezentoval členům dopis zaslaný od Bohemia Classic Car Club Praha. K jeho nekonkrétnímu obsahu se TK nemůže vyjádřit.

3)E-mail technické komise

E-mail technicka.komise@fkhv.cz je přesměrovaný na jmenované členy TK. Rozhodnutí TK je obratem e-mailem zasíláno na předsedy KTK popř. KLTK.

4)Návrhy na legislativní úpravy

TK zkompletuje návrhy na legislativní úpravy pro historická vozidla.

5)Aktualizace Příručky o testování

TK připravuje aktualizaci Příručky o testování.

6)Školení komisařů 2020

TK probírala přípravu a způsob školení komisařů v roce 2020.

 

Datum: 18. 6. 2019

Zapsala: Bára Horáková

 

 

Zpět