Tripartita – Zápis z jednání dne 15. 5. 2019

27.05.2019 13:33

Tripartita

Jméno a příjmení

Přítomen

FKHV ČR

Ing. Pavel Fiala

ano

AVCC v AČR

Mgr. František Čečil

ano

AVCC v AČR

JUDr. Ladislav Šustr

ano

AKHV

Ing. Jiří Franc

ano

AKHV

Ing. Michal Pomahač

ano

 

FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Předseda TK

Tomáš Strnad

ano

Vedoucí sekretariátu

Ing. Bára Horáková

ano

Výkonný ředitel

Ing. Martin Kot

ano

Sekretariát

Jiří Patočka

ano

 

Příští jednání tripartity bude 7. 8. 2019 od 16:30 hodin na sekretariátu FKHV ČR.

Program jednání tripartity dne 15. 5. 2019

1)Technická komise FKHV

Prezident FKHV informoval tripartitu o změně složení technické komise, kdy novým předsedou se stal Tomáš Strnad. Dále informoval o důvodech změny a nové náplni činnosti TK. Vyžádal přítomné ke jmenování jednoho zástupce jako konzultačního člena do TK FKHV.

Konzultačním členem v TK za AVCC AČR bude p. Ladislav Šustr, nominace člena do TK za AKHV bude oznámena co nejdříve e-mailem.

2)Informační systém FKHV

V pátek 17. 5. proběhne školení předsedů a místopředsedů KTK k IS v Pardubicích. Na školení byli pozváni také zástupci z AVCC AČR a AKHV.

P. Franc nabídl využití databáze AKHV „Typové tabulky“ (www.typyveteranu.cz) pro účely využití v rámci IS FKHV. Po ukončení první fáze zavedení IS bude jednáno o této možnosti. Jednání proběhnou v rámci jednání týmu pro realizaci druhé etapy.

3)Ministerstvo dopravy

Domluví se schůzka na MD, kde bude také prezentován zavedený IS FKHV.

4)FIVA

Jménem FKHV, AVCC AČR a AKHV bylo odsouhlaseno znění dopisu, který bude zaslán na FIVA ve věci abdikace na členství v TK pana Ludvíka Otty.

5)Memorandum s AKHV

AKHV předložila návrh memoranda o spolupráci mezi AKHV a FKHV. Memorandum bylo zasláno právnímu oddělení FKHV. Po jeho vyjádření bude projednáno Prezidiem FKHV a následně bude předložen definitivní návrh textu k podpisu.

6)Odvody pro AČR a AKHV

Odvody pro AČR a AKHV za období 6-12/2018 byly odsouhlaseny a proplaceny.

7)Vydávání průkazů komisaře pro komisaře v čekací lhůtě

P. Franc navrhl vydávání průkazů komisaře i komisařům v čekací lhůtě.  Tento postup nebyl podpořen a průkaz bude i nadále vydán pouze komisařům, kteří mají oprávnění k testování po absolvování školení a splnění dvouleté čekací lhůty.

8)Členské legitimace

Prokazování členství a získání slevy na testování se za AKHV bude prokazovat členskými kartami UAMK, nebo dokladem vydaným na jméno vlastníka vozidla prokazujícím zaplacení členského příspěvku na aktuální rok. P. Franc tento postup odsouhlasil.

9)KTK a KLTK

a.KTK 07

Došla žádost o zařazení nového člena do KTK 07 p. Martin Usler, tato KLTK už ale jednoho člena v KTK 07 jmenovaného má. P. Franc prověří stav členů v KTK ze zmíněné KLTK.

b.KLTK

  • AČR odsouhlasilo zrušení KLTK 03-10 Veteran Car Club Třeboň. FKHV zašle dopis na RM a předsedy KTK s informací o zrušení KLTK.
  • P. Čečil informoval o zrušení KLTK 03-10 Veteran Car Club Třeboň. Dopis o zrušení zašle p. Čečil na sekretariát FKHV ČR. FKHV následně zašle dopis na RM a předsedy KTK s informací o zrušení KLTK.
  • P. Čečil zažádal o zřízení KLTK pro klub AUTOMOTO KLUB Třeboň v AČR. Kompletní doklady ke zřízení KLTK dodá na sekretariát FKHV ČR.
  • KLTK 04-02 a 09-02: Nedodání Evidencí otestovaných vozidel KLTK do termínu, ani přes opakovanou urgenci. AKHV potvrdilo pozastavení komisí do jejich proškolení v roce 2020.

10)Různé

P. Čečil informoval o zneužití veteránské značky na mezinárodních závodech. Případ FKHV zaslala Policii ČR k prošetření z důvodu podezření zneužití veteránské značky.

 

Datum: 15. 5. 2019

Zapsala: Bára Horáková

 

Zpět