Václav Kafka byl znovu zvolen prezidentem FKHV

27.11.2021 08:33

Ve čtvrtek 25. 11. proběhlo řádné Shromáždění delegátů FKHV, kterého se zúčastnili zástupci všech členských sdružení. Mimo běžných bodů, které byly řešeny a které budou zveřejněny v rámci zápisu ze Shromáždění delegátů se v tomto roce konaly také prezidentské volby. Do této volby byl nominován Václav Kafka za Veteran Car Club ČR a Tomáš Strnad za British Car Club ČR. Delegáti svými hlasy zvolili opět Václava Kafku, který bude toto funkci vykonávat další dvouleté období.

Zpět