Vyjádření představitelů FKHV ČR, AVCC AČR a AKHV

06.01.2020 10:38

Představitelé všech tří uskupení vlastníků historických vozidel v ČR se shodují na tomto vyjádření.

Pracovní návrh novely Zákona 56/2001 Sb., jak byl autorem pro navrhovatele vypracován a předložen k diskuzi, byl podroben rozboru a v navrhovaném znění jej jako celek nelze akceptovat. V navržené podobě by destabilizoval systém testování historických vozidel.

Návrh v některých bodech koresponduje s již připravovanou úpravou procesu testování historických vozidel a ty jsou přínosem pro vlastníky historických vozidel (např. prodloužení platnosti testování na 5 let). Představitelé FKHV ČR, AVCC AČR a AKHV přímo reprezentující cca 10 000 vlastníků historických vozidel věří, že v následujících jednáních budou akceptovány návrhy a připomínky společně předložené těmito třemi uskupeními, že jednání budou konstruktivní, smysluplná s konečným výstupem prospěšným všem stranám, ale především vlastníkům historických vozidel.

 

Václav Kafka

Prezident Federace klubů historických vozidel ČR

 

Mgr. František Čečil

Předseda Asociace veteran car clubů Autoklubu ČR

 

Ing. Jiří Franc

Prezident Asociace klubů historických vozidel

 

 

Zpět