Zápis ze školení předsedů a místopředsedů KTK dne 5. 1. 2019

25.01.2019 23:41

Program jednání:

1.Prezentace a registrace účastníků                   

Všichni přítomni se podepsali na prezenční listiny a byl jim potvrzen průkaz komisaře.

2.Zahájení a kontrola úkolů ze školení 2019

Úkoly z minulého školení KTK budou řešeny v průběhu školení v dalších bodech.

3.Testování HV na technickou způsobilost k provozu

Radek Veleba prezentoval základní nejasnosti testování vozidel na historickou původnost s ohledem na platnou legislativu. Podklady obdrží účastníci školení v elektronické podobě.

Přítomní byli informováni, že po jednání na MD bylo přislíbeno znovu poučit STK o zmírněné kontrole historických vozidel.

4.Nový systém vydávání FIVA ID Cards, zpráva ze zasedání FIVA na Gibraltaru                                                                                                                                                                                         

Ludvík Otto informoval o spuštění vydávání elektronických FIVA ID Card. Zavádění systému pro ČR bude nejdříve v listopadu. Do té doby bude dále vydávána dosavadní papírová verze FIVA ID Card. Karta prozatím neslouží na vjezd do nízkoemisních zón.

FIVA World rallye v roce 2019 jsou tyto:

 • FIVA World Rallye moto na konci června 2019 na území Chorvatska, Slovinska a Itálie
 • FIVA World Rally auto v červenci 2019 v Andoře

 

5.Informace o schůzkách na MD

Pavel Fiala informoval o schůzce na MD, kdy zástupci MD informovali FKHV o stálých stěžovatelů z veteránských řad.

Přítomní byli požádáni o zaslání námětů na úpravu budoucí legislativy týkající se historických vozidel.

Informace, že STK stále vyžadují měření emisí i u silničních vozidel s platným testováním na historickou původnost. Z MD bylo potvrzeno, že všechna vozidla s platným klubovým testováním se na ME kontrolují obdobně jako dvoudobá vozidla, aplikuje se zvláštní postup. Podmínkou je zaspání historické původnosti do technického průkazu.

Je plánovaná schůze KTK a RM, která proběhne v druhé polovině února.

Přítomní byli vyzváni k zaslání problémů k vyřešení na MD s termínem do konce ledna na technickou komisi.

6.Informace z mimořádného SD

Přítomni byli informováni o obsahu SD, kde byl schválen návrh rozpočtu FKHV 2019, zpráva o činnosti Technické komise, založení Kulturní komise a transformace Akademie českého veteránismu, pořádání plesu, zprávu o vybraných akcích pořádaných a připravovaných členy FKHV.

Ekonomická směrnice se v současné době aktualizuje.

7.Změny poplatků za testování

Na SD bylo schváleno navýšení poplatků:

 • 1 000 Kč/roční oprávnění k testování pro KLTK
 • 300 Kč/žádost majitele o testování vozidla
 • 1 000 Kč/nové testování v KTK pro člena
 • 2 000 Kč/nové testování v KTK pro nečlena
 • 400 Kč/prodloužení testování v KTK pro člena
 • 600 Kč/prodloužení testování v KTK pro nečlena
 • 600 Kč/opakované testování nově převzato z jiné KTK pro člena
 • 800 Kč/opakované testování nově převzato z jiné KTK pro nečlena
 • 100 Kč/za člena sdružení v FKHV

 

Byla prezentovaná připravovaná verze Ekonomické směrnice ke schválení na prezidiu 8. 1. 2019.

8.Vedení pokladen a účetnictví KTK 

Antonín Hála z účetní firmy prezentoval aktuální stav účetnictví jednotlivých KTK a nejčastější chyby v účetnictví KTK. Předsedové dostali výsledky zůstatků v pokladnách a na bankovním účtu. V případě nejasností mohou kontaktovat přímo p. Hálu k vysvětlení a napravení nesrovnalostí.

9.Testování vozidel na historickou původnost

Člen TK Vojtěch Vomočil prezentoval základní podmínky testování vozidel na historickou původnost a aktualizace podmínek k provozu historických vozidel.

Téma testování vozidel dovezených ze zemí mimo EU. Diskuze ohledně dokumentu o potvrzení o proclení, že komisaři, jak na klubové a krajské úrovni, nemají odpovědnost za kontrolu proclení dovezených historických aut. Jejich odpovědnost je za testování na historickou původnost a za technickou způsobilost historických vozidel k provozu na pozemních komunikacích.

Prezentace bude zaslána přítomným k dalšímu použití při svém školení.

FKHV vyžaduje při testování kontrolovat zaplacení cla (JCD), popř. při nepředložení dokladu se dodá čestné prohlášení o proclení s ověřeným podpisem vlastníka. Stále platí podmínka předložení předchozího dokladu o registraci a potvrzení o ukončení registrace v zemi původu.

 

Diskuze ohledně povinnosti nainstalované světelné rampy na historických vozidlech již při jejich focení. Toto téma bude projednáno na MD.

 

Pan Veleba slíbil dodání podkladů z věstníku dopravy, kde je stanoveno, že u silničních vozidel se zapsanou platnou historickou původností v TP se na stanicích ME neměří plyny a v protokole je uveden zvláštní postup (obdobně jako u dvoutaktů jezdících na směs benzínu a oleje).

 

Předsedové a místopředsedové KTK byli seznámeni s výsledkem testování motocyklu ČZ 175 typ 482.02 Trail a informováni o jeho zákazu testování.

Prezident poděkoval všem členům TK za jejich práci.

10.Informační systém FKHV ČR 

Martin Kot prezentoval budování informačním systému FKHV. Komisařům přinese usnadnění práce při vyplňování žádostí, prodlužování testování a další. Beta verze by měla být spuštěna do 15. 3. 2019.

11.Termíny testování v KTK

Každý z předsedů KTK zašle na FKHV termíny testování v jejich kraji do 31. 1. 2019. Tyto termíny budou následně zveřejněny na stránkách www.fkhv.cz.

12.Plán školení KTK a KLTK

KTK

Místo

Termín

KTK 01

Praha

12. 1.

KTK 02

Brno

9. 3.

KTK 03

České Budějovice

16. 2.

KTK 04

Pardubice

23. 2.

KTK 05

Sádová-Mžany

6. 2.

KTK 06

Třebíč

16. 2.

KTK 07+KTK 10

Plzeň

23. 2.

KTK 08

Liberec

14. 3.

KTK 09

Mohelnice

8. 2.

KTK 11

Kolín

30. 3.

KTK 12

Frýdek Místek

2. 3.

KTK 13

Nučnice

24. 2.

KTK 14

Spytihněv

16. 2.

Náhradní termín

Praha

6. 4.

 

13.Informace o kontrolách KTK a KLTK, praktické ukázky testací, neshody

                                                                                    

prezentoval výsledky práce Technické komise. Nedostatky měly KLTK především formálního charakteru při vyplňování Žádosti o provedení testování HV. Při podezření otestování vozidla, které není historické, si členové TK seženou dostatečné podklady a následně rozhodnou o doporučení prezidiu s opatřením vůči testující KLTK. Při zjištěných nedostatcích budou předsedové KTK informováni o této skutečnosti s pokynem, aby nedošlo k prodlužování platností takového testování.

14.Různé

Přítomným byla prezentování aktuální paušální cena za km 4,10 roku 2019.

 • Nafta: 33,60 za litr
 • Benzin 95: 33,10 za litr
 • Benzin 98: 37,10 za litr

15.Diskuse                                                                                            

Ing. Fiala poděkoval předsedům KTK a jejich prostřednictvím i všem aktivistům, kteří se na

realizaci celého systému podílejí a vyzval je, aby i nadále vykonávali svoji práci s plnou

odpovědností a náročností.

 

 

Zapsala: Bára Horáková

V Praze dne 5. 1. 2019

 

Zpět