Zápis ze zasedání prezídia dne 10. 3. 2015

18.03.2015 13:09

Prezidenti členů FKHV ČR- občanská sdružení

přítomen

Prezident FKHV ČR

Ing. Jan Täubel

Ano

ČKHV

Ing. Pavel Fiala

Ano

Rolls Royce

Jiří Černý

Ano

VCC ČR

Václav Kafka

Ano

UKHVUT

Mgr. Karel Kadlec

omluven

MBK ČR 

MUDr. Jaroslav Větvička

omluven

AKAV

Ing. Miloslav Plašil

omluven

 

Odborné orgány prezídia:

Funkce

jméno

přítomen

Sekretariát

Bára Horáková

Ano

Právní komise

JUDr. Jan Täubel

Ano

Komise pro řízení KTK

Ing. Pavel Fiala

Ano

Technická komise

Ing. Jan Täubel

Ano

 

Revizní komise FKHV ČR:

Předseda KRK

Dr. Rudolf Žalud

Ano

 

Hosté:

jméno

přítomen

RaR

Tomáš Strnad

Ne

VCC ČR

Ing. Pavel Národa

ne

MBK

Pavol Vávra

ne

AKAV, KRK

Ing. Pavel Šplíchal

Ano

UKUVHT

Miloň Kafka

omluven

VCC ČR

Tomáš Hušek

Ano

 

1/ AVCC a AKHV nominovaly své členy do ministerské technické komise k řešení sporných testací. Komise bude tedy navržena MD v následujícím složení:

za MD ČR                Ing. Petr Sojka

za FKHV ČR             Ing. Pavel Fiala 

za AVCC v AČR      Ing. Jiří Krejčí

za AKHV v ÚAMK    Marek Čvančara

K těmto stálým členům navrhujeme přizvat dalšího, nezávislého odborníka, vybraného podle potřeby konkrétního řešeného případu.

Komise by měla být oficiálně ustavena MD ČR, členové jmenováni do funkce, měla by si zvolit či jmenovat předsedu, který by řídil její chod, svolával sezení a podobně.

 

2/ B. Danda zaslal FKHV upozornění na autobus s veteránskými r. z., který byl upraven na pojízdné občerstvení. Reakci na toto upozornění zpracuje Pavel Fiala a odešle B. Dandovi.

 

3/ Nabídka veterán klubu z Litomyšle na tisk nových průkazů HV, na kterých bude držet razítko a písmo. Prezidium odsouhlasilo nákup 1000ks takových průkazů. Sekretariát zkontaktuje klub a průkazy objedná.

 

4/ Prezidium odsouhlasilo zorganizovat osobní pohovor s každým ze dvou uchazečů o místo sekretáře. 25. 3. 2015 od 8.00 a od 8.45 se zúčastní oba uchazeči, J. Täubel a P. Fiala.

5/ Vzhledem k nevýrazné činnosti sportovní komise, problémy s účastí současného předsedy komise na jednáních AČV a prezidia FKHV a tedy i nekoordinovaností obou orgánů navrhuje prezidium oslovit Ing. Barneta, zda by byl ochoten se předsednictví komise ujmout. Zajistí J. Täubel.

 

6/ Odročené soudní jednání v případu 1st Veteran US Car Club Praha v ČR se bude konat 19. 3. 2015. Za FKHV se zúčastnil právní zástupce JUDr. Jan Täubel. Dne 17. 3. 2015 bude porada s právničkou AČR jako příprava na toto jednání.

 

7/ Úprava stanov FKHV ČR. K návrhu úprav dali své připomínky zástupci ČKHV a MBK, VCC ČR připomínky neměl, ostatní sdružení nereagovala. Během jednání prezidia byly stanovy kompletně prodiskutovány včetně navrhovaných změn, výsledek této diskuse je zahrnut v upraveném návrhu stanov. Upravený návrh je rozeslán k dalšímu kolu připomínkování

 

Zapsal

 

Jan Täubel st.

10. 3. 2015

Zpět