Zápis ze zasedání prezidia dne 16. 3. 2017

22.03.2017 23:13

Prezídium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Ing. Pavel Fiala

ano

ČKHV

Ing. Pavel Fiala

ano

Rolls Royce

Jiří Černý

ano

VCC ČR

Václav Kafka

ano

UKUVHT

Jan Zápotocký

ano

AVCC HK

Ing. Pavel Šimek

ano

MBK ČR 

Pavol Vávra

ano

AKAV

Ing. Pavel Šplíchal

ano

 

 

 

Další orgány Prezídia:

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Generální sekretář

Mgr. Tomáš Hušek

ano, z části omluven

Sekretariát

Bára Horáková

ano

Právní komise

JUDr. Jan Täubel

omluven

Komise pro řízení KTK,TK

Ing. Jan Täubel

ano, z části omluven

Předseda AČV

Ing. Pavel Národa

omluven

Předseda KRK, zástupce KRK

Jiří Zítek

ano

Sportovní komise

Tomáš Barnet

ano

 

Příští jednání prezidia FKHV bude ve čtvrtek 4. 4. 2017 od 17:00 na sekretariátu FKHV ČR.

 

Program jednání prezidia dne 16. 3. 2017

1)    Asociace Veteran Car Clubů Moravy a Slezska – osobní schůzka p. Stonavský

RNDr. Stonavský prezentoval důvody založení AVCCMS. Cílem asociace je bližší spolupráce veteránské veřejnosti na daném území a zlepšení komunikace mezi FKHV ČR, Moravou a Slezskem. Při založení měla asociace 6 klubů, k dnešnímu dni se k nim přidaly další 3 kluby. Své kluby chtějí zastupovat ve svém kraji, na úřadech a dalších institucích.

Členská základna obsahuje 6 klubů, Veteran Car Club Třinec z.s., Spolek Veteran Car Club Ostrava, Auto Moto Club Kravaře z.s., Český klub historických motocyklů z.s., MOTOCYKL KLUB 73601 z.s., Classic Motor Sport Club z.s.

Zástupce AVCCMS bude pozván na SD jako host a bod přijetí nové asociace bude zařazen v bodě „Různé“, kde bude prostor pro představení a prezentaci cílů nově založené asociace. Následně bude SD v souladu se stanovami hlasovat o přijetí nové asociace.

2)    Kontrola zápisu z minulého mimořádného jednání 28. 2. 2016

-       Objednávka tisku OHV je zajištěna. Prezidium schválilo návrh nového loga. Logo bude dopracováno a předloženo na SD.

Nové logo by mělo být chráněno jako ochranná známka.

o   Z: sekretariát

o   T: informace o podmínkách ochrany na prezidiu 05/2017

 

-       MD dopisem ministra Ťoka potvrdilo zařazení FKHV do připomínkového řízení, pokud se legislativní změny budou týkat historických vozidel.

3)    Účetnictví FKHV

o   Zprávy od Ing. Lammela- materiály k jednání nebyly dodány, proto se prezidium nemůže k ničemu vyjádřit a připravit se na SD. V souvislosti s nedodáním podkladů a dlouhodobé špatné kontinuální práci účetního a daňového poradce prezidium odsouhlasilo výměnu účetní firmy s daňovým poradenstvím.

4)    Příprava SD

Technickou přípravu, prezenční listiny, promítání videa z FIVA Rallye

 připraví sekretariát + T. Hušek (video dodá Ing. Šimek)

Zprávu o činnosti od minulého prezidia                                   Ing. Fiala

Zprávu o činnosti TK a KTK                                                    Ing. Täubel

Informace o přípravě elektronického informačního a evidenčního systému testování

                                                                                                  Ing. Šimek

Zpráva o činnosti SK                                                                T. Barnet

Zpráva o činnosti Akademie českého veteránizmu - nutno dohodnout na schůzi AČV v příštím týdnu

Návrh rozpočtu (po odsouhlasení poslední verze) bude rozeslán prostřednictvím prezidentů jednotlivých sdružení delegátům předem     Ing. Šplíchal

Zpráva RK

Prezentace HV a odpověď na zprávu RK                                 Ing. Lammel

Návrh na společenský ples v Kroměříži                           T.Barnet

S ohledem na stav s účetnictvím požádal prezident FKHV o podporu návrhu pro usnesení SD ve znění:

„SD pověřuje, aby Prezidium FKHV společně s KRK projednalo předložené hospodářské výsledky za ro 2016 před podáním daňového přiznání.“

5)    Rozpočet na rok 2017

o   Hospodář FKHV ČR Ing. Šplíchal prezentoval předběžný rozpočet FKHV ČR podle jednotlivých položek, včetně komentáře, co je obsahem jejich čerpání.

o   Po detailní diskuzi bylo dohodnuto:

o   Úprava částek na zasedání FIVA,

o   Úprava částek na propagaci,

o   Bohužel není možno disponovat prostředky pro činnost AČV

o   V rozpočtu FKHV ČR, který bude předložen SD jako vyrovnaný, bude upravena částka na IS, z odsouhlasených 320 000 Kč, na částku 200 000 Kč.

6)    Náměty pro jednání s MD dne 23. 3. 2016

Z minulého jednání na MD bylo Ing. Novákem a Ing. Musilem odsouhlasen zaslaný zápis z jednání.

Jednání se zúčastní: Ing. Fiala, Ing. Täubel

Body k dalšímu jednání:

  • Rozdíly ve formuláři Žádosti o provedení testování HV (tištěná forma ve Sbírce oproti elektronické verzi)
  • Informace o nové OHV – vzor dodá sekretariát Fialovi
  • Pracovní skupina k úpravě Žádosti ve spolupráci s MD: p. Taubel, p. Zrucký, p. Otto, p. Pařík.
  • Mýto pro hist. vozidla
  • Stanovisko na dopis p. Žabky. Podklady pro toto jednání zajistí Ing. Täubel

Bude dohodnuto setkání předsedů KTK s RM. Termín a principy zajištění bude domluven na schůzce s MD.

7)    Veteránské RZ vs. sportovní vozy

Dotaz Ing. Špicla bude předán Mgr. Čečilovi se žádostí o vyjádření – zajistí Sekretariát.

8)    Příprava náhradního školení 18. 3. 2017

Pro náhradní školení je vše připraveno.

9)    Smlouvy s KLTK

Smlouvy musí být uzavřeny s existujícími kluby, které mají schválenu KLTK. Při této příležitosti bude prověřen i právní stav existence jednotlivých klubů se kterými budou smlouvy uzavírány. Za klub bude smlouvu podepisovat statutární orgán.

Elektronické vyplňování Žádostí o provedení testování

 S ohledem na signalizované změny Vyhlášky č. 355/2006 Sb. bude posunut povinný termín   vyplňování Žádostí elektronicky na 1. 6. 2017.

 Do této doby bude upravena příslušná dokumentace FKHV ČR (Příručka)

 Bude upraven dopis pro KLTK s ohledem na posun závazného termínu vlivem legislativních změn.              

10) Příprava a stav IS

Smlouva, která byla předložena od KTK 11 nebyla podepsána, jelikož se budou upravovat smluvní podmínky.

Ing. Šimek se spojí s AKHV – Ing. Francem, aby byla projednána koordinace řešení IS.

Vyjasnění otázek pro zadání IS, které připravil Ing. Šimek

12) AVCC v AČR

Byl přijat dopis od Mgr. Čečila z AČR, se žádostí o změnu konání Tripartity s ohledem na únik informací. Tato záležitost bude projednána na příštím zasedání Tripartity, kdy budou upřesněny podmínky budoucích jednání.

11) Akademie českého veteránizmu

Akce v NTM: Josef Henzl prezentoval vizi akce oficiálního zahájení veteránské sezóny, kde se jedná o spolupráci s NTM, kteří jsou více než nakloněni této akci a nabídli aktivní spolupráci při této akci.

Prezidium vyslechlo návrh na akci připravenou AČV. Po projednání stavu rozpočtu je bohužel nutno konstatovat, že akci v daném rozsahu nelze v letošním roce realizovat. Při této příležitosti VCC ČR nabídlo akci spojit s jejich startem a dojezdem na akci 1000 mil ČS (červen 2017), kde by se akce AČV mohla uskutečnit.

Prezidium souhlasí a vyslovuje poděkování za tento návrh.

  • Garantem dalšího jednání je Jaroslav Větvička a Václav Kafka.

 

a)     Schválení rozpočtu a pořadatele pro 4. ples AČV.

Tomáš Barnet představil myšlenku, aby ples FKHV byl konaný v Kroměříži pod vedením FKHV a místního klubu. Tento koncept byl přijatý a akce po vyjádření SD  bude zajišťována

 

12) Akce– Chateau Loučeň Concours d´Elegance

Prezidium dává pověření Báře Horákové k projednání dalších podmínek spolupráce FKHV ČR na akci Chateau Loučeň Concours d´Elegance.

Na akci „Legendy“ s ohledem na její čistě komerční charakter se FKHV ČR nebude podílet.

13) KTK a KLTK

a)     KTK

Žádost o přidání nového člena do KTK 12: Leroch František, Surý Miloš, Vašut Jaroslav. Všechny podklady v pořádku, žádost byla schválena a členi byli přidáni do KTK 12.

Žádost o přidání nového člena do KTK 08: Nedvídek Vladislav. Všechny podklady v pořádku, žádost byla schválena a člen byl přidán do KTK 08.

 

b)     Změny v KLTK

-      01-13 Veteran Car Club Praha: Aktuální složení: Růžička Jiří, Kafka Václav, Žejdlíková Šárka, Bechyně Vladimír

-      01-14 Citroën Klub Praha: Aktuální složení: Lichý Antonín, Dvořák Miroslav, Šoller Miroslav, Závodský Zdeněk, Svoboda Petr

-      01-34 BMWTUNING CLUB: dodali podklady, mají oprávnění opět testovat

-      02-06 Tatra Klub Brno v AČR: Aktuální složení: Kašpárek Vlastimil, Havránek Aleš, Štěrba Miloš, Uhlíř Petr, Svítil Martin

-      05-02VCC Hradec Králové: Aktuální složení: Kuthan Zdeněk, Kubizňák Zdeněk, Dražka Jiří

-      06-04Veteran Car Club Žďár nad Sázavou: Aktuální složení: Doležal Lubomír, Pesser Josef, Doležal Lubomír ml, Major Aleš

-      06-10 ČKHV  Havlíčkův Brod: Aktuální složení: Konfršt Karel, Selinger Ivan, Prokeš Jiří, Stejskal Martin, Malina Dušan.

-      06-13 Veteran Vehicle Club Březník o.s.: Aktuální složení: Kocáb Karel, Bazala Ivan, Bohuslav Josef, Fukan Libor, Tesař Dušan

-      06-14 KHV Velkopolský dvůr (Veteran klub Náměšť nad Oslavou): dodali podklady, mají oprávnění opět testovat

-      07-03 VCC Karlovy Vary AČR: Aktuální složení: Kukrecht Petr, Klbík Ota, Weingantl Roman, Albrecht Tomáš.

-      10-05 Veteran Car Club Plzeň: Aktuální složení: Přibáň Pavel, Desort Libor, Nečas František, Nový Lukáš, Sladký Václav, Weger Jiří

-      11-35- Jaguar Car Club: na základě podkladu od VCC jejich KLTK vyřazena z testování

-      12-07 KHV Opava v AČR: Nový člen p. Pracný Jiří, Aktuální složení: Žampa Václav, Ing., Dušek Vladimír, Dragon Radim, Fryčka Hynek, Pracný Jiří

-      12-08 VCC Ostrava: Aktuální složení: Štusek Tomáš, Kudrna Lukáš, Mohyla Jakub, Zábran Pavel, Jelínek Libor

-      12-09 Klub terenních vozidel 4x4 Havířov: Aktuální složení: Furčák Václav, Leroch František, Šostok Pavel, Choleva Vladislav

-      12-14 Tatra Veteran Sport Club Ostrava v AČR: Aktuální složení: Rojek Vladimír, Andrzejak Jerzy, Gavroň David, Chudej Milan, Vojáček Zdeněk.

-      13-02 SVVV VOTAN Prackovice: Aktuální složení: Pešek Jaroslav, Šindela Petr, Procházka Michal, Hakl Martin, Čvančara Marek

-      14-06 Valašský VCC  Rožnov p. R.: Aktuální složení: Konvičný Zdeněk, Horák František, Fojtík Pavel, Tovaryš Miroslav

-      14-10 Veteran Car Club Beskydy v AČR:  Komisaři proškoleni, komise obnovena, aktuální složení: Pařízek Roman, Perdoch Zdeněk, Perdoch Lukáš

 

c)     Klubovým testovacím komisím, které nezaslaly Evidenční list ani Žádosti o provedení testování HV do 28. 2. 2017, bude odebráno oprávnění k testování HV a KLTK budou zrušeny. Týká se to:

01-09.1           B.S.A. klub

01-14.1           Citroën Klub Praha

01-37.1           Renault Alpine Czech Club

01-46.4           Ferrari Maserati Classic Club

11-35.1           Jaguar Car Club

 

Sekretariát zašle doporučený dopis o odebrání práva testování s výzvu k navrácení všech podkladů poskytnutých od FKHV ČR.

d)     V zápisu prezidia ze dne 28. 2. 2017 je zmíněna KLTK 11-18 Klub Vojenských Vozidel Bříství s poznámkou „dodali podklady - opět mají oprávnění testovat“. Tato komise má podklady v pořádku a oprávnění k testování HV jí nebylo pozastaveno. Vložení komise do seznamu vzniklo technickou chybou.

14) Různé

a)     Ivan Faltys poslal několik otázek ohledně provozu vojenských historických vozidel.

b)    V příštím období proběhne zasedání legislativní komise FIVA, kterého se pravděpodobně zúčastní Ing. Minařík z AČR. Ing. Fiala požádá o zaslání informací.

c)     P. Zrucký informoval o možnosti spolupráce se společnosti Czech NeW Center. Podrobnosti budou projednány na prezidiu 04/2017

15) Classic show Brno

Prezidium souhlasí se spoluúčastí FKHV ČR s VCC ČR na Classic show Brno, a náklady se rozloží k tíži 50:50.

 

 

Datum: 16. 3. 2017

Zapsala: Bára Horáková

 

 

Vysvětlivky:

T = termín

Z = zodpovědnost

 

Zpět