Zápis ze zasedání prezídia dne 6. 10. 2015

16.10.2015 09:58

Prezídium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR- občanská sdružení

přítomen

Prezident FKHV ČR

Ing. Jan Täubel

Ano

ČKHV

Ing. Pavel Fiala

Ano

Rolls Royce

Jiří Černý

Ano

VCC ČR

Václav Kafka

Ano

UKHVUT

Mgr. Karel Kadlec

omluven

MBK ČR  

MUDr. Jaroslav Větvička

omluven

AKAV

Ing. Miloslav Plašil

omluven

 

Odborné orgány prezídia:

Funkce

jméno

přítomen

Generální sekretář

Tomáš Hušek

Ano

Sekretariát

Bára Horáková

Ano

Právní komise

JUDr. Jan Täubel

omluven

Komise pro řízení KTK

Ing. Pavel Fiala

Ano

Technická komise

Ing. Jan Täubel

Ano

 

Revizní komise FKHV ČR:

Předseda KRK

Dr. Rudolf Žalud

Ano

 

Hosté:

jméno

přítomen

RaR

Tomáš Strnad

Ne

VCC ČR

Ing. Pavel Národa

ne

MBK

Pavol Vávra

ne

AKAV, KRK

Ing. Pavel Šplíchal

ne

VCC ČR

Ing. Tomáš Barnet

ne

UKUVHT

Miloň Kafka

Ano

 

1/ Na základě žádosti podané v roce 2013 prezidium odsouhlasilo zřízení klubové testovací komise ve Wartburg veterán klubu (VCC ČR). Komise zahájí činnost po absolvování školení v rámci krajských školení v roce 2016.

 

2/ Prezidium se věnovalo důkladné kontrole a úpravám Příručky testování silničních a historických vozidel. Jako host se k tomuto tématu zúčastnil spoluautor řady připomínek Ing. Pavel Šimek z VCC Dvůr Králové.

Bod po bodu byl diskutován význam a důležitost jednotlivých textů. Na základě odsouhlasených úprav zpracují 8.10.2015 pánové Täubel a Hušek čistopis, který bude obratem rozeslán členům pracovní skupiny (pp. Aleš Pařík, Tomáš Barták, Jiří Stonavský, Stanislav Žabka, Pavel Šimek, Jan Täubel ml., Pavel Fiala, Františk Čečil AVCC, Jiří Franc AKHV, Petr Musil MD ČR)

 

3/ Dále byla stejným způsobem diskutována novela Ekonomické směrnice (1/2015). Do ní byly promítnuty změny, vyplývající z novely Příručky testování a byly odstraněny pasáže týkající se ekotestací.

Dále byla prodiskutována otázka členských příspěvků do FKHV ČR, jejichž aktivace byla uložena SD 2014 a dále roční příspěvek na registraci KLTK, z něhož bude financován systém pravidelných školení komisařů, agenda spojená s jejich evidencí a evidencí KLTK.

Členský příspěvek byl navržen ve výši 20,-Kč za jednoho člena členského sdružení FKHV ročně. Platba hromadně prostřednictvím členského sdružení (např ČKHV atd.).

Roční příspěvek na registraci KLTK byl navržen ve výši 5000,-Kč za KLTK.

 

4/ Příští prezidium bude 3.11.2015 a bude spojeno s jednáním Tripartity.

 

5/ Shromáždění delegátů bude v sobotu 21.11.2015 v Pramenu jako obvykle. Sekretariát zajistí objednání sálu a rozeslání pozvánek.

Prezident upozorňuje členská sdružení FKHV na nutnost demokratické volby svých delegátů a předání jejich jmenného seznamu nejpozději při prezentaci v den konání SD.

Zároveň je povinností členských sdružení stejným demokratickým způsobem zvolit svého zástupce do Kontrolní a revizní komise FKHV a jeho jméno písemně předat nejpozději při prezentaci na SD.

 

Zapsal: Jan Täubel 11.9.2015

Zpět