Základní informace o činnosti Federace klubů historických vozidel České republiky (FKHV ČR)

Kdo jsme?

  • Nezávislý dobrovolný spolek.
  • Sdružujeme více než 6 000 členů ve 170 klubech.
  • Jediní držitelé Národní autority pro testování vozidel na historickou původnost pro ČR udělenou FIVA.

Co je naším posláním?

  • Pořádáme kulturní akce a výstavy.
  • Zastupujeme zájmy veteránského hnutí.
  • Testujeme vozidla na historickou původnost.
  • Legislativní spolupráce s Ministersvem dopravy.
  • Podporujeme vzdělávání v oblasti historických vozidel.

Federace klubů historických vozidel České republiky (dále jen FKHV ČR) je nezávislým dobrovolným sdružením právnických osob s vlastní právní subjektivitou. Je založena v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.

FKHV ČR sdružuje nejméně dvě právnické osoby (spolky), každá sdružující minimálně 3 jednotlivé kluby.

V současné době sdružuje přes 6 000 veteránistů ve více než 170 klubech.

 

Poslání FKHV ČR

Základním posláním FKHV ČR je zastupovat své členy v rámci České republiky v jednáních s orgány státní správy, organizacemi, institucemi a všude tam, kde to společné  zájmy členů vyžadují.

V mezinárodních vztazích reprezentuje a zastupuje své členy v organizacích a institucích tam, kde to zájmy členů vyžadují. Přitom FKHV ČR uznává jako jedinou autoritu pro  mezinárodní záležitosti FIVA, jejíž  stanovy, pravidla a usnesení respektuje a řídí  se jimi.

FKHV ČR v  zastoupení svých členů uzavírá příslušné dohody a smlouvy, které jsou pro členské organizace závazné.

Při své činnosti se FKHV ČR zříká jakýchkoliv projevů  rasismu nebo náboženské diskriminace.

Jako řádný člen "Mezinárodní federace  historických vozidel" (Féderation Internationale des  Véhicules Anciens, dále jen FIVA)  je FKHV ČR pověřena výkonem Národní autority  FIVA (Autorite nationale FIVA - ANF ) v České republice.

FKHV ČR  přebírá pověření FIVA k výkonu Národní autority FIVA (ANF)  a zavazuje se k výkonu veškerých práv a povinností s ANF spojených.

FKHV ČR pořádá školení a semináře pro všechny zájemce o historická vozidla.

FKHV ČR spolupracuje se státními orgány při tvorbě legislativních norem pro provoz historických vozidel a při výkonu státního dozoru v oblasti historických vozidel.

FKHV ČR je ve smyslu zákona Právnickou osobou, zodpovědnou za všechny druhy testování historických vozidel. V tomto systému je ustaveno:

-  14 Krajských testovacích komisí (KTK),

- cca 200 Klubových testovacích komisí (KLTK).

Celkem je do testování v celé ČR zapojeno  přes913 technických komisařů.

 

Členové FKHV

Asociace klubů amerických vozidel

Asociace klubů amerických vozidel
Asociace klubů amerických vozidel (AKAV) zastřešuje kluby, které se v České republice věnují americkým automobilům.   www.akav.cz

British car club

British car club
Dne 23.12.2003 byla založena Česká Sekce příznivců a majitelů Rolls Royce a Bentley pro Českou Republiku. V současné době je již 15 našich členů také členy RR Enthusiasts´ Clubu v Anglii. Každoročně se členové klubu zůčastňují různých veteránských akcí v Čechách i v zahraničí a klub uspořádal...

Český klub historických vozidel

Český klub historických vozidel
Na přelomu let 1989 – 90 bylo jasné, že ne všechny subjekty zabývající se v letech před rokem 1989 historickými vozidly chtějí pokračovat pod křídly nástupnických organizací Svazarmu.  Vznikla tak skupina samostatných, nezávislých klubů historických vozidel s bohatou, až předválečnou...

Mercedes-Benz Klub ČR

Mercedes-Benz Klub ČR
Historie Mercedes-Benz klubu v České republice Mercedes-Benz klub České republiky byl založen pod tehdejším názvem Mercedes klub Praha v roce 1963 v jedné malostranské restauraci sedmi nadšenými majiteli vozů Mercedes-Benz. Podnětem byla jako u většiny tehdy zakládaných klubů vzájemná technická...

Unie klubů užitkové a vojenské historické techniky České republiky

Unie klubů užitkové a vojenské historické techniky České republiky
UKUVHT ČR je občanské sdružení nezávislých a samostatných klubů-majitelů a příznivců především užitkové a vojenské historické techniky v České republice. UKUVHT ČR je členem Federace klubů historických vozidel České republiky (FKHV ČR), která je jediným nositelem národní autority Federation...

Veteran Car Club ČR, z.s.

Veteran Car Club ČR, z.s.
Kdo je VCC ČR Je samostatným suverénním, neziskovým občanským sdružením zájemců o historická vozidla. Je nástupcem Veteran Car Clubu Československa, který byl jedním z prvních členů Mezinárodní Federace historických vozidel - FIVA, která vznikla 1. 3. 1966. Veteran Car Club České republiky (dále...

Prezídium

Václav Kafka

Václav Kafka

Prezident FKHV ČR

Prezident VCC ČR

e-mail: veteran@email.cz

Josef Havrda

 Viceprezident FKHV ČR

Prezident ČKHV

 

Ing. Martin Kot

Viceprezident FKHV ČR

Prezident AKAV ČR

e-mail: kot@fkhv.cz

Tomáš Strnad

Viceprezident FKHV ČR

Prezident BCC

e-mail: mg_strnad@volny.cz

Petr Zeman

Viceprezident FKHV ČR

Prezident UKUVHT

e-mail: zemanpetrzeman@gmail.com