Akreditace pro novináře na akci Grand Veteran 27. 4. 2019

Podmínky akreditace novinářů

 1. Novinářská akreditace je určena novinářům, fotografům, TV a rádio štábům.
 2. Akreditovaní novináři jsou vybaveni kartičkou "PRESS", která musí být nošena viditelně. Kartička PRESS neopravňuje ke vstupu na další, převážně společenské akce, probíhající v době konání akce Grand Veteran.
 3. Akreditováni jsou pouze novináři zpracovávající zpravodajství nebo publicistiku z aktuálně konané akce.
 4. Na akreditaci nemají nárok pracovníci inzerce, sekretariátů redakcí, pracovníci firem a institucí, které nepublikují informace v médiích.
 5. Svou příslušnost k redakci je její zaměstnanec nebo spolupracovník povinen prokázat buď platným průkazem novinářů a současně pověřením nebo průkazem redakce nebo pouze pověřením nebo průkazem redakce. Tyto doklady nemůže nahradit navštívenka. Volní novináři musí uvést do akreditační přihlášky média, pro která pracují.
 6. Obsluha akreditace nebo pořadatel může žádat o ověření údajů v průkazu nebo v pověření. U tištěných médií stačí předložení aktuálního výtisku časopisu, kde je zájemce o akreditaci uveden v tiráži. Jinak se vyžaduje potvrzení odpovědného pracovníka redakce zaslané na e-mailovou adresu info@grandveteran.cz.
 7. Novinář se musí akreditovat nejpozději 7 dní před zahájením akce prostřednictvím internetové akreditace.
 8. Do poznámky ve formuláři uveďte, prosím, žádosti o rozhovory s konkrétními účinkujícími.
 9. Bude udělena jedna, maximálně dvě akreditace, na jedno médium, pokud nerozhodne pořadatel akce jinak.
 10. O akreditaci si, prosím zažádejte včas (nejdéle týden před akcí). V ideálním případě doložte vaší žádost uveřejněnými informacemi o akci. Na pozdější žádosti o akreditace přímo na místě nebudeme brát z organizačních důvodů zřetel a nebudou možné.
 11. Prosíme akreditované novináře po realizovaném výstupu z akce Grand Veteran o jeho zaslání na e-mailovou adresu horakova@grandveteran.cz. Tato pomoc vám bude výhodou při akreditaci na příští ročník.

Vyplněním formuláře nevzniká automaticky nárok na její udělení. Akreditace bude následně potvrzena/zamítnuta e-mailem do 7 dnů od konečné uzávěrky žádostí. Konečná uzávěrka žádostí je 20. 4. 2019.

Na základě žádosti o akreditaci bude jeho žádost vyhodnocena a elektronickou poštou obdrží stanovisko o udělení akreditace.

O přidělení akreditace rozhoduje výhradně pořadatel akce zodpovědný za příslušnou akci, nikoli obsluha akreditačního pracoviště. Akreditačním pracovištěm je míněno pracoviště u vchodu na akci Grand Veteran.

  Upozornění

 • Udělená novinářská akreditace je nepřenosná a bude vydána pouze na základě předložení občanského/řidičského průkazu či pasu. V případě ztráty nevzniká automaticky nárok na vystavení nové. O možné znovu vystavení rozhodne pořadatel akce.

  Natáčení a fotografování

 • Pokud na místě nebude uvedeno, bude nutné se pohybovat v hledišti. Jakékoliv natáčení nebo focení na podiu není možné.