Dokumenty a formuláře

Cestovní příkaz

Ekonomická směrnice FKHV ČR

Etický kodex FKHV ČR

Evidenční list neshody

Protokol o technické prohlídce historického vozidla

Protokol o pravidelné prohlídce

Příručka pro testování silničních a historických vozidel 2023 - 1. část

Příručka pro testování silničních a historických vozidel 2023 - 2. část

Příloha příručky pro testování č. 1 - Pokyny pro umístění a vzhled fotografií v žádostech o testování HV

Příloha příručky pro testování č. 2 - Kontrola vozidel při prvním testování HV a při prodlužování platnosti HV

Posuzování sportovních vozidel

Logo FKHV ke stažení

Logo PF ke stažení

Manuál pro testování dle Kodexu FIVA

Metodický postup měření emisí vozidel

Návod k protokolu Žádosti o provedení testování historického vozidla

Stanovy FKHV ČR

Vzor plné moci k vyplnění Žádosti

Zásady zpracování osobních údajů

Žádost o provedení testování historického vozidla

 

Vzorové fotografie a dokumenty

Evidenční list KTK

Změnový list

Popis činnosti komisaře

Při změně složení (např. přidání či vyloučení klubového testovací komisaře) nutno zaslat ORIGINÁL Změnového listu (kompletní seznam VŠECH klubových testovacích komisařů v KLTK i s jejich podpisy) a Popis činnosti nového testovacího komisaře na sekretariát FKHV.

 

 

Zápisy