Galavečer českého veteránismu 2020

 

Závěrečná zpráva

 

 
Datum konání: sobota 1. 2. 2020 od 19:00

Místo: Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1

Galavečer byl ve své staronové formě a místem konání v budově AČR v Opletalově ulici odsouhlasen na návrh předsedy Kulturní komise MUDr. Jaroslava Větvičky jednáním Presidia dne 2. 4. 2019.

Organizační výbor zvolil osvědčenou formu, jakou je např. Zlatý volant, Sportovec roku, Večer českého golfu a další desítky podobných akcí. Navázalo se na úspěšnou a historicky první akci tohoto typu v roce 2014, organizovanou FKHV v Mercedes Foru na Chodově. 

Základním předpokladem byla dobrá spolupráce Kulturní komise FKHV s vedením Autoklubu ČR, který velkoryse zapůjčil zdarma svůj dům pouze za provozní náklady. 

Smysl a zásady akce byly:

 1. Manifestovat jednotu veteránského hnutí s účastí všech tří střešních subjektů.
 2. Zhodnotit sezonu 2019 a vyhlásit vítěze Poháru Federace.
 3. Představit záměry Federace v roce 2020 v kulturní a sportovní oblasti.
 4. Vytvořit příjemné a zajímavé setkání na vyšší společenské úrovni.
 5. Vrátit se zpět k nižším nákladům, které byly uvažovány bilančně do částky okolo 150 000 Kč.

 

Program

Program galavečera byl rozdělen na dvě části:

 1. oficiální - vyhlašovací část
 2. kulturně-společenská část spojená s rautem

 

1) Oficiální - vyhlašovací část

První část programu byla tvořena kombinací vyzkoušených a nově zavedených bodů. Velmi pracné bylo vytvoření průřezového videa sezony 2019, které však bezpochyby ozdobilo celou akci a i do budoucna by mělo být určitým standardem.

Oficiální - vyhlašovací část začínala malým pohoštěním od 19:00 v krásném prostředí v hlavním Smetanově sále budovy Autoklubu ČR.

Hlavními body vyhlašovací části byly:

 • vyhlášení vítězů Poháru Federace 2019 v kategorii auto a moto,
 • poděkování organizátorům akcí v Poháru Federace 2019,
 • vyhlášení osobnosti českého veteránismu a uvedení do síně slávy za rok 2019,
 • renovace roku,
 • a další.

Vyhlášeni byli vítězové Poháru Federace a oceněni pořadatelé akcí PF. V rubrice Příběhy roku byly vzpomenuty některé momenty z uplynulé sezony se šťastným koncem.

Osobností roku 2019 byl vyhlášen in memoriam bývalý prezident FKHV, Ing. Jan Täubel.

Dobrou volbou se ukázalo uspořádání a vyhlášení tzv. „Unikátní renovace historického vozidla roku 2019“, do které byla ve spolupráci s odbornou porotou tvořenou uznávanými osobnostmi v oboru historických vozidel ve složení: Petr Kožíšek, Stanislav Karger ml., JUDr. Ladislav Samohýl (v zastoupení Ing. Miroslav Kotlařík), vybrána tato vozidla:

 

Tatra 17

rok výroby: 1927

majitel: Ing. Arch. Pavel Kasík

 

Tatra 87

rok výroby: 1946

majitel: Ing. Arch. Pavel Kasík

 

ŠKODA Superb OHV, typ 924

rok výroby: 1948

majitel: ŠKODA AUTO a.s.

 

Praga Golden Kabriolet, II. Série

rok výroby: 1937

majitel: Veteran Arena Olomouc

 

Z18S ( příp. Z18Sport) - Zetka

rok výroby: 1927

majitel: Doc. Ing. Karel Jaroš, CSc.

Kabriolet Wikov 40

rok výroby: 1934

majitelka: Michaela Jurová

 

Závěrem byl prezentován seznam přihlášek do nadcházejícího ročníku Poháru Federace.

 

2) Společenská část

Po vyhlašovací části byli hosté pozváni k bohatému rautu, během kterého se hlavní Smetanův sál připravil k tanci za doprovodu živé kapely.

V kulturní části vystoupili profesionální tanečníci v latinskoamerických tancích a divadlo La Putyka. Hudební doprovod po celý večer zajišťovala kapela Tata Band.

Šťastnou se ukázala volba vysoce profesionální moderátorské dvojice Barbory Černoškové a Petra Krále, se kterou byla příjemná spolupráce.

 

Organizační zajištění akce

Organizační výbor byl veden jeho ředitelkou Ing. Bárou Horákovou a programovým ředitelem MUDr. Jaroslavem Větvičkou.

Během vlastního průběhu akce a po jeho skončení obětavě a významně pomáhal s organizací také ostravský člen Kulturní komise Dominik Koleják.

Dalšími spolupracovníky byli členové Kulturní komise FKHV, kteří připomínkovali program. Video podklady dodali zástupci některých sdružení.

Pracovníci AČR ocenili hladký průběh akce, dobrou spolupráci s organizátory a dokonalý úklid domu ihned v neděli dopoledne po konání akce, který provedli výše jmenovaní.

Raut s kvalitním menu a dobrou prezentací připravila firma Grand Food Catering.

 

Partnerství a spolupráce

Na realizaci Galavečera se významně podíleli také partneři a spolupracovníci v oblasti veteránismu. Sdružení Rolls-Royce díky p. Kotovi zajistili historický vůz Rolls-Royce před budovu Autoklubu ČR. Podklady na střihové video veteránské sezony dodal Mercedes-Benz klub, VCC ČR, Motor Journal, Grand Veteran či Veteran klub Kroměříž. Firma Gulf Oil dodala hodnotné ceny do soutěže, dále ceny dodal Mercedes-Benz klub ČR, VCC ČR a Grand Veteran.

 

Závěr

Organizátoři zaznamenali do současné doby kladné ohlasy. Potěšujícím faktem bylo zejména reflektování určitého stupně jednoty veteránského hnutí. Potvrdilo se také, že akce tohoto druhu je vhodné organizovat nejlépe v Praze a přitom respektovat mnohonásobně historicky ověřenou formu, která spočívá v kombinaci kvalitně připraveného programu a následné společenské části, jejíž součástí může být i taneční zábava.

Šťastnou se ukázala i volba domu na bezesporu nejlepší motoristické adrese, tedy Autoklubu ČR v Opletalově ulici 29, v Praze 1. Důležitým poselstvím Galavečera bylo předvedení možné a dobré u spolupráce všech tří zastřešujících organizací veteránského hnutí v ČR.

O Galavečeru českého veteránismu se zajímala také mezinárodní organizace FIVA, která jménem prezidentky její Kulturní komise, p. Nataši Grom, poslala videozdravici a uznání za pořádání  akce.

Osobně se Galavečera zúčastnili také někteří zástupci různých ministerstev a státních institucí. Do budoucna je však zapotřebí na jejich přítomnost klást větší důraz, nejen cestou Kulturní komise FKHV a osobních kontaktů.

Přímými i sekundárními  mediálními citacemi akce se FKHV podílí nejen na popularizaci aktivit (konkrétně Galavečera) a FKHV samotné, ale také veteránismu v ČR obecně. Což je přesně role, kterou by měla FKHV jako nejvýznamnější subjekt sehrávat. Potvrzuje se, že se nelze zbavovat odpovědnosti  a zabývat se pouze jednou oblastí  a nemít na paměti rozvoj veteránismu v ČR jako harmonického celku.

Uspořádání akce tohoto typu na požadované úrovni a při dodržení relativně nízkých nákladů však vyžaduje velké organizační nasazení, předpoklady a schopnosti.

 

V Praze dne  2. března 2020

 

Ing. Bára Horáková, MUDr. Jaroslav Větvička

 

Příloha č. 1: Ohlasy účastníků

Dobrý den,

dovolte mi, abych Vám dodatečně alespoň touto cestou poděkoval za pozvání na Galavečer českého veteránismu.

Nejsem příliš častým účastníkem podobných společenských akcí, tím více mne potěšila přátelská atmosféra, velmi solidní společenská úroveň i samotný program večera, ve kterém si každý mohl najít to své...

Z jednotlivostí bych rád vyzdvihl profesionální, vtipné a pohotové moderování, noblesní prostředí tradiční klubové budovy i výběr a provedení udílených cen. Jednou z cen jsem byl také poctěn, děkuji. Mohl jsem ji doma směle vystavit mezi dříve obdrženými hodnotnými trofejemi a rozhodně tak neskončila v krabici plastových a eloxovaných "trofejí".

Na závěr bych snad zmínil postřeh z pozice "neorganizovaného" účastníka, který jsem zaznamenal i u dalších kolegů. Pocit určité sounáležitosti a spolupráce mezi jednotlivými veteránskými organizacemi. Byla to dobrá vizitka navenek i jako věrohodná nabídka novým zájemcům o tento obor.

Ještě jednou tedy děkuji a přeji Vám všem mnoho úspěchů při konání dalších kvalitních akcí.

S přátelským pozdravem

Pavel Kasík

 

Příloha č. 2: Výstupy

https://www.automobilrevue.cz/rubriky/clanky/magazin/skoda-auto-na-auto-expo-2020-expanze_47795.html

https://magazin.prodejveteran.cz/galavecer-ceskeho-veteranismu-2020-oslavi-ples-v-sobotu-1-unora-2020/

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/nejlepsi-renovace-veteranu/r~aaf93e364c4511ea9b40ac1f6b220ee8/

https://twnews.cz/cz-news/fantasticke-promeny-z-rezavych-vraku-jsou-krasne-stroje-veteraniste-ocenili-nejlepsi-renovace-roku

 https://www.mercedes-benz-forum.cz/cs/detail-akce/8853/ 

https://www.informuji.cz/akce/praha/136866-galavecer-ceskeho-veteranismu-2020/

https://www.skodaklasik.cz/pozvanka-na-galavecer-ceskeho-veteranismu-2020/

https://www.fkhv.cz/galavecerceskehoveteranismu/

 https://www.kudyznudy.cz/akce/galavecer-ceskeho-veteranismu-2020 

https://www.expats.cz/entertainment/event/galavecer-ceskeho-veteranismu-2020-bcdvd/5939508

https://www.veteranarena.cz/novinky/renovace-pragy/

https://honestveteranroznov.cz/fotoalbum/akce-hvcc-v-roce-2020/

https://www.facebook.com/events/autoklub-%C4%8Desk%C3%A9-republiky/galave%C4%8Der-%C4%8Desk%C3%A9ho-veter%C3%A1nismu/564324744389024/

https://www.oldtimermagazin.cz/aktuality/2020-01-28-galavecer-ceskeho-veteranismu-2020

https://www.medioq.com/CZ/Prague/265035200225633/Oldtimer-magazin