FIVA

 
Fédération Internationale des Véhicules Anciens

Mezinárodní federace historických vozidel (FIVA) je nevládní, celosvětově působící organizací, jejíž náplní je uchování, ochrana, podpora a propagace historických vozidel a s nimi spojené kultury.

Technický kodex definuje Historické vozidlo v duchu FIVA, poskytuje návody k jeho zdokumentování a popisuje požadavky, na jejichž základě může být uděleno Registrační číslo FIVA a může být vydán Identifikační průkaz FIVA.

Cílem procesu vydávání těchto průkazů je zdokumentovat a zabezpečit motoristické dědictví pro současnou i příští generaci a poskytnout majitelům historických vozidel věrohodný, nezávisle připravený doklad o identitě a historii historického vozidla.

FIVA ID CARD

K čemu je FIVA ID Card?

FIVA ID Card je celosvětově uznávaný doklad historického vozidla. Využívá se např. jako povolení pro vjezd historického vozidla do nízkoemisních zón v zahraničí nebo při účasti vozidla na mezinárodních akcích.

Co je potřeba k vydání FIVA ID CARD?

  • vyplněný formulář Žádosti
  • kopie dokumentu o získání vozidla (kupní/ darovací smlouvu, celní deklaraci a pod.),
  • kopie Protokolu o testování na historickou původnost,
  • tři barevné fotky 10x15 předoboční pohled
  • vše, co může doplnit obraz o dosavadní historii vozidla - předchozí majitele, účast na podnicích, důležité údaje o provedených opravách, renovacích, výměnách dílů atd.

Kolik stojí vydání nové FIVA ID Card?

Poplatek za vydání první FIVA ID Card ke konkrétnímu autu či motocyklu je 4 500 Kč.

Jaká je platnost FIVA ID Card?

Plastnost FIVA ID Card je 10 let od jeho vydání. Po uplynutí této doby je třeba průkaz vrátit tomu, kdo jej vystavil. Pokud jej majitel vrátit nemůže (není k nalezení a pod.), pak zašle podepsané Čestné prohlášení, co se s průkazem stalo.

Jak mohu prodloužit FIVA ID Card?

Má-li majitel zájem o vystavení průkazu nového a vozidlo se za těch 10 let nezměnilo, zašle na sekretariát FKHV:

  • předchozí FIVA ID Card
  • žádost o vystavení průkazu
  • tři barevné fotky 9x13 (předoboční pohled)
  • kopii průkazu HV s platným přetestováním nebo velkého TP s platnou technickou prohlídkou STK
  • popis poslední historie a aktuálního stavu vozidla s případnými změnami (barva a pod.), proběhlé opravy či renovace.

 

Pokud se vozidlo změnilo podstatně a jeho aktuální stav neodpovídá specifikaci, platné při vystavení průkazu původního, jedná se o novou testaci, poplatek je v tom případě 4 500,- Kč a je třeba předložit kopii protokolu o testování vozidla na historickou původnost, nebo toto testování absolvovat.

Před vydáním nového průkazu je potřeba vrátit průkaz původní, nebo zaslat Čestné prohlášení, co se s předchozím průkazem stalo.

Co dělat, pokud nemohu vrátit starý FIVA ID Card?

Pokud majitel nemůže průkaz vrátit (není k nalezení a pod.), pak zašle podepsané Čestné prohlášení na sekretariát FKHV, co se s průkazem stalo.