Náplň činnosti

Technická komise

Technická komise je kontrolním a poradním orgánem prezidia FKHV ČR v oblasti testování historických vozidel.

 1. Členy TK navrhují jednotlivá členská sdružení FKHV ČR a její složení a předsedu schvaluje prezidium FKHV ČR.
 2. TK se schází dle potřeby.
 3. Z každého jednání TK je pořízen zápis.
 4. Technická komise se ve své činnosti metodicky řídí právními předpisy ČR, Technickým kodexem FIVA a interními předpisy FKHV ČR.
 5. Technická komise má za úkol především:
  1. Zpracovávat a průběžně aktualizovat veškeré interní dokumenty v oblasti testování historických vozidel vydávané FKHV ČR.
  2. Zpracovat a předložit návrh prezidiu na úpravy právních předpisů ČR týkajících se historických vozidel a vozidel historických registrovaných v registru silničních vozidel.
  3. Účastnit se školení technických komisařů.
  4. Kontrolovat proces testování a správnost provedeného testování, včetně kontroly dodržování legislativy a vydaných interních dokumentů v oblasti testování.
  5. Ve své činnosti spolupracovat s Kontrolní a revizní komisí FKHV ČR.
  6. V případě zjištěných závad informovat prezidenta, případně prezidium FKHV ČR a navrhnout nápravná opatření.
  7. Ve své činnosti spolupracovat se sekretariátem FKHV ČR.
  8. Na základě zkušeností s testováním sbírat náměty a připomínky k jeho funkčnosti. Ty po vyhodnocení případně promítat do návrhů úprav interních dokumentů a do návrhů na případné legislativní úpravy.
  9. Komunikovat s komisaři a veřejností o problematice testování, být jim jakožto poradní orgán k dispozici na emailu: technicka.komise@fkhv.cz.

 

 

Technická komise

Jan Horáček

Člen TK - Mercedes-Benz Klub ČR

Pavel Kolář

Člen TK - UKUVHT

Roman Pochylý

Člen TK - AKAV

Tomáš Strnad

Člen TK - British Car Club ČR

Zdeněk Šustr

Člen TK - ČKHV

Mgr. Jan Živný

Člen TK - Veteran Car Club ČR

JUDr. Ladislav Šustr

Člen TK - AČR

Alois Krejčí

Člen TK - AKHV