Náplň činnosti

Technická komise

Technická komise je kontrolním a poradním orgánem prezidia FKHV ČR v oblasti testování historických vozidel.

 1. Členy TK navrhují jednotlivá členská sdružení FKHV ČR a její složení a předsedu schvaluje prezidium FKHV ČR.
 2. TK se schází dle potřeby.
 3. Z každého jednání TK je pořízen zápis.
 4. Technická komise se ve své činnosti metodicky řídí právními předpisy ČR, Technickým kodexem FIVA a interními předpisy FKHV ČR.
 5. Technická komise má za úkol především:
  1. Zpracovávat a průběžně aktualizovat veškeré interní dokumenty v oblasti testování historických vozidel vydávané FKHV ČR.
  2. Zpracovat a předložit návrh prezidiu na úpravy právních předpisů ČR týkajících se historických vozidel a vozidel historických registrovaných v registru silničních vozidel.
  3. Účastnit se školení technických komisařů.
  4. Kontrolovat proces testování a správnost provedeného testování, včetně kontroly dodržování legislativy a vydaných interních dokumentů v oblasti testování.
  5. Ve své činnosti spolupracovat s Kontrolní a revizní komisí FKHV ČR.
  6. V případě zjištěných závad informovat prezidenta, případně prezidium FKHV ČR a navrhnout nápravná opatření.
  7. Ve své činnosti spolupracovat se sekretariátem FKHV ČR.
  8. Na základě zkušeností s testováním sbírat náměty a připomínky k jeho funkčnosti. Ty po vyhodnocení případně promítat do návrhů úprav interních dokumentů a do návrhů na případné legislativní úpravy.
  9. Komunikovat s komisaři a veřejností o problematice testování, být jim jakožto poradní orgán k dispozici na emailu: technicka.komise@fkhv.cz.

 

 

Technická komise

Tomáš Strnad

Předseda TK

Jan Živný

Člen TK

Jan Horáček

Člen TK

Roman Pochylý

Člen TK

Michal Pomahač

Odborný konzultant

František Chalupa

Odborný konzultant

JUDr. Ladislav Šustr

Odborný konzultant

Ing. Jiří Krejčí

Odborný konzultant

Pavel Kolář

Odborný konzultant

Vladimír Boublík

Odborný konzultant

Pavel Kolář

Odborný konzultant

Bohumil Kropík

Odborný konzultant

Jaroslav Pešek

Odborný konzultant

Tomáš Welz

Odborný konzultant

Petr Zeman

Odborný konzultant