Technická komise

Technická komise je kontrolním a poradním orgánem prezidia FKHV ČR v oblasti testování historických vozidel.

 1. Členy TK navrhují jednotlivá členská sdružení FKHV ČR a její složení a předsedu schvaluje prezidium FKHV ČR.
 2. TK se schází pravidelně na základě ročního plánu práce a mimořádně v případě urgentní agendy. Její jednání řídí předseda TK.
 3. Z každého jednání TK je pořízen zápis.
 4. Technická komise se ve své činnosti metodicky řídí právními předpisy ČR, Technickým kodexem FIVA a interními předpisy FKHV ČR.
 5. Technická komise má za úkol především:
  1. Zpracovávat a průběžně aktualizovat veškeré interní dokumenty v oblasti testování historických vozidel vydávané FKHV ČR.
  2. Zpracovat a předložit návrh na úpravy právních předpisů ČR týkajících se historických vozidel a vozidel historických registrovaných v registru silničních vozidel.
  3. Spolupracovat na aktualizaci Ekonomické směrnice FKHV ČR.
  4. Posoudit, popř. schválit předložené žádosti na úpravu složení KTK.
  5. Účastnit se školení technických komisařů.
  6. Kontrolovat proces testování a správnost provedeného testování, včetně kontroly dodržování legislativy a vydaných interních dokumentů v oblasti testování.
  7. Ve své činnosti spolupracovat s Kontrolní a revizní komisí FKHV ČR.
  8. V případě zjištěných závad informovat prezidenta, případně prezidium FKHV ČR a navrhnout nápravná opatření.
  9. Ve své činnosti spolupracovat se sekretariátem FKHV ČR.
  10. Na základě zkušeností s testováním sbírat náměty a připomínky k jeho funkčnosti. Ty po vyhodnocení případně promítat do návrhů úprav interních dokumentů a do návrhů na případné legislativní úpravy.
  11. Komunikovat s komisaři a veřejností o problematice testování, být jim jakožto poradní orgán k dispozici na emailu: technicka.komise@fkhv.cz.

Kontakt na Technickou komisi: technicka.komise@fkhv.cz

Technická komise

Josef Zrucký

Předseda TK

Ludvík Otto

Místopředseda komise

Pavel Kolář

Člen komise

Petr Zeman

Člen komise

Tomáš Welz

Člen komise

Ing. Vojtěch Vomočil

Člen komise

Vladimír Boublík

Člen komise

Bohumil Kropík

Člen komise

Jaroslav Pešek

Člen komise