Data z výzkumu FIVA o historických vozidlech

08.07.2021 18:44

Rozsáhlý soubor téměř sta otázek byl přeložen do 24 jazyků, zúčastnilo se jej zhruba 55 tisíc respondentů ze všech pěti kontinentů a podařilo se získat informace o více než 120 tisících historických vozidlech. Průzkum proběhl ve druhém pololetí loňského roku, a to ve třech skupinách respondentů – mezi majiteli a příznivci historických vozidel, kluby, u profesionálních subjektů zabývajících se renovací a prodejem veteránů a u aukčních síní a muzeí těchto dopravních prostředků.

„Česká republika se v Evropě zařadila mezi země, které počtem respondentů významně napomohly k úspěchu tohoto dosud největšího průzkumu v historii nejen samotné FIVA, ale i celého veteránského hnutí,“ přiblížil Stanislav Minářík. Velká pozornost byla věnována ochraně osobních údajů. Respondenti měli možnost ukončit průzkum nebo se rozhodnout nereagovat na určité otázky, které považovali pro sebe za citlivé. Dotazováni byli na stav k prosinci 2019, aby výsledky nebyly ovlivněny pandemií Covid-19. „Chtěl bych poděkovat kolegům a přátelům nejen z Asociace Veteran Car Clubů v Autoklubu ČR, ale také z partnerských organizací – Federace klubů historických vozidel a Asociace klubů historických vozidel, kteří svou aktivní účastí přispěli ke zdárnému průběhu průzkumu,“ ocenil Stanislav Minářík.

Podívejme se blíže na výsledky českého průzkumu v porovnání s celosvětovými čísly.

Majitel historického vozidla v ČR utratí ročně téměř 50.000 Kč za údržbu a provoz svého vozidla (vozidel), 10.690 Kč za účast na veteránských akcích a dalších 12.460 Kč za položky související s jeho zájmem o historická vozidla, jako jsou členské klubové poplatky, předplatné časopisů a nákup knih, návštěvy muzeí atd. Pro srovnání, celosvětový průměr u první částky je 3.800 EUR (cca 98.800 Kč), celkové výdaje pak 4.858 EUR (cca 126.308 Kč).

Průměrný roční proběh historického automobilu je v ČR 770 km, u motocyklů 296 km, celosvětově pak 1413 km, respektive 878 km. Nižší proběhy v ČR jsou dány i nižšími dojezdovými vzdálenostmi souvisejícími s rozlohou naší republiky.

Téměř 8 z 10 majitelů historických vozidel navštěvuje pravidelně muzea, zaměřená na tyto dopravní prostředky, což odpovídá celosvětovému průměru, za vstupné utratí ročně 1.320 Kč. Všech akcí historických vozidel se u nás účastní téměř 90 % majitelů těchto vozidel s útratou přibližně 11.860 Kč ročně a strávením v průměru 4,3 noci ročně v ubytovacích zařízeních. Nejvíce se jedná o hotely (44%), dále pak o penziony (35 %), následuje ubytování v kempu či karavanu.

Průměrná cena majiteli nově zakoupených historických automobilů ve sledovaném období byla 346.000 Kč, přičemž 72% se realizovalo za méně než 270.000 Kč. U motocyklů je to 103.000 Kč a 64% nákupů bylo za méně než 81.000 Kč.

Vozový park historických vozidel se skládá v 51% z osobních automobilů, 35 % tvoří motocykly, zbytek připadá na jiné typy, jako jsou mopedy, nákladní automobily, autobusy a vojenská vozidla. Průměrné stáří historických automobilů je 56 let, motocyklů 64 let. Podle očekávání mezi nejběžnější značky automobilů patří Škoda (průměrná cena 276.000 Kč), Tatra (797.000 Kč), Mercedes-Benz (511.000 Kč) a Fiat (149.000 Kč). Nejrozšířenější v ČR jsou historické motocykly značek Jawa (111.000 Kč) a ČZ (105.000 Kč). Tyto ceny vycházejí z odhadů samotných vlastníků historických vozidel, a proto je nutno je brát jako orientační.

Více než 87% automobilů je registrováno pro silniční provoz, u motocyklů pak 76%. Historická vozidla jsou nejvíce používána pro organizované vyjížďky (50 %) a pak pro individuální vyjížďky ve volném čase (44%). K běžnému provozu nebyla denně používána žádná historická vozidla.

Přibližně 24% automobilů je v původním stavu (motocykly 27%), 40% je renovováno (47%) a 15% vyžaduje renovaci (10%).

Průměrný věk vlastníka historického vozidla je 52 let, 75% z nich pracuje, 21% je v důchodu. Více než třetina majitelů žije na venkově.

Celých 38% vlastníků historických vozidel (tedy podle definice FIVA starších 30 let) zároveň vlastní i tzv. young timer (stáří vozidla 20–29 let, autentický stav). Nejvíce zastoupenými značkami jsou Škoda, Mercedes-Benz, VW a BMW, u motocyklů pak Jawa, Kawasaki a Yamaha.

Řidiči historických vozidel jsou dle očekávání disciplinovanými účastníky silničního provozu, jen 2% z nich mělo ve sledovaném období silniční nehodu, většinou šlo o následky v podobě drobných oděrek na karoserii (50%), jen v 15 % vznikla velká škoda.

Nejpoužívanější sociální sítí pro komunikaci je v českém veteránském hnutí Facebook (44 %), následuje Instagram (17 %), Pinterest (15 %) a 6 % uživatelů je na Twitteru.

Přehledný informační soubor za ČR ve formátu pdf ke stažení ZDE. (Snímky na titulní straně prezentace jsou ze soutěže Old Timer Bohemia Rally, jediného českého podniku v kalendáři FIVA nejvyšší kategorie)

 

Text: Stanislav Minařík, Autoklub.cz

Zpět