Doplnění zápisu 7.2.2017

16.02.2017 14:47

Doplnění k zápisu z prezidia ze dne 7. 2. 2017

 

K bodu 9. se doplňuje:

Na základě žádosti viceprezidenta FKHV ČR Václava Kafky byl doplněn Zápis z prezidia ze dne 7. 2. 2017 a k bodu 9) požádal o doplnění níže zmíněného:

„Dobrý den všem, v mé rekci na zápis z prezidia který mi byl zaslán k doplnění a vyjádření ,jsem z procesních důvodů nesouhlasil s bodem 9),dovoluji si tedy požádat aby toto bylo doplněno,případně byl zápis opatřen přílohou s tímto vyjádřením. Kafka Václav“

 

K bodu 6. se doplňuje:

Na základě kontroly provedených testací v této KLTK dne 11. 1. 2017 na návrh Technické komise FKHV rozhodlo prezidium FKHV ČR o následujícím nápravném opatření:

            S platností od doručení tohoto dopisu předsedovi Military´s Cars Apači z Joudova z.s. se pozastavuje oprávnění k testování pro KLTK 11-05 minimálně do konce roku 2017. Obnovení činnosti je poté podmíněno radikální výměnou členů této KLTK, včetně funkce předsedy a naplnění všech povinností nově jmenovaných členů – tedy splnění kvalifikačních požadavků a absolvování předepsaných školení v řádném či náhradním termínu. Po obdržení tohoto rozhodnutí Technické komise vraťte, prosíme, obratem razítko KLTK a průkazy odstupujících komisařů, na sekretariát FKHV. Razítko vám bude vráceno po rozhodnutí o obnovení činnosti vaší KLTK.

                V Praze dne 10. 1. 2017

 

 

Zapsala: Bára Horáková       

 

Zpět