Evidence vyráběných kopií a replik historických vozidel

22.01.2016 15:54

Vážení přátelé historických vozidel!

Na svém posledním zasedání v Lublani FIVA vyslovila požadavek na pečlivé sledování a evidování výrobců replik a kopií historických vozidel. Vzhledem k závažnosti celé této problematiky je cílem této aktivity sestavení a udržování mezinárodní databáze, podchycující vyráběné repliky a kopie celých vozidel, jejich klíčových dílů (celých motorů, podvozků, rámů, karoserií atd.), včetně jejich výrobců, vyráběných počtů a dalších údajů, důležitých pro motoristickou veřejnost. Jedná se o stejnou problematiku, jako je kopírování uměleckých děl, o případné uvádění v omyl potenciálních kupců takto vyrobených vozidel a komponentů. Činnost nelze zakazovat, ale každý takovýto výrobek by měl být jasně označen, nesmí být vydáván za originál a jako takový nabízen. Takovýto výrobek – tedy kopie nebo replika NESMÍ být otestován jako historické vozidlo po dobu 30 let od data výroby vozidla pro registr historických vozidel (na veteránské značky) a 30 let pro vystavení ID průkazu FIVA.

            Z tohoto důvodu se obracíme na vás, přátele historických vozidel, s výzvou na sdělení všech vám dostupných informací o vyráběných kopiích a replikách pro účely sestavení tohoto registru. Informace prosím sdělujte Technické komisi národní autority FIVA.

 

Zpět