Informace o testování v roce 2019

28.01.2019 18:23

Vážení kolegové.

Vzhledem k tomu, že se mezi veteránisty šíří řada nesprávných, zavádějících a v některých případech i záměrně nepravdivých informací rozhodl se výkonný výbor AVCC AČR podat informaci o aktuální situaci v oblasti testování historických vozidel.

Platnost testace je 24 měsíců. V případě testování silničního HV ode dne uvedeného v protokolu klubovou testovací komisí. V případě testování vozidla do registru historických a sportovních vozidel ode dne uvedeného v protokolu krajskou testovací komisí. V případě prodloužení platnosti průkazu HV ode dne vydání průkazu registračním místem, nebo uvedení posledního razítka KTK.

Poplatek za prvotní testování klubovou testovací komisí na historickou původnost není pevně stanoven. Držitelem národní autority FIVA (FKHV) je v současné době stanovena doporučená cena za tento úkon ve výši do 3 000 Kč.  

Poplatek za prodloužení platnosti testování HV, které provádí klubová testovací komise není pevně stanoven. Držitelem národní autority FIVA (FKHV) je v současné době stanovena doporučená cena za tento úkon ve výši do 500 Kč.  

Klubová testovací komise vždy vystaví doklad o přijetí finančních prostředků za veškeré úkony spojené s testováním klubovou testovací komisí. Tyto jsou zahrnuty do účetnictví klubu, kterému tato komise přísluší.

V případě testování vozidla do registru historických a sportovních vozidel, kdy je Žádost dále postoupena krajské testací komisi (KTK), je poplatek za provedení testace v KTK diferencován podle toho, zda je zájemce o testování členem některého z uskupení tripartity, tj. FKHV, AVCC AČR nebo AKHV.

Jestliže zájemce prokáže svoji příslušnost k některému z výše uvedených uskupení, je poplatek za provedení krajské testace 1 000 Kč.

Pokud zájemce není členem některého z výše uvedených uskupení, je poplatek za provedení krajské testace 2000 Kč.

Při prodloužení platnosti testace KTK u vozidel zařazených v registru historických a sportovních vozidel (vozidel se zelenobílými značkami) je poplatek pro člena některého z výše uvedených uskupení 400 Kč. Pro zájemce, který není členem uvedených uskupení je poplatek 600 Kč.

Elektronický Informační systém testování HV by měla národní autorita FIVA spustit 15.3.2019. Tento IS přinese základní změnu v přidělování „čísla testace“, které bude generováno tímto IS oproti platbě ve výši 300 Kč. Proškolení k IS bude provedeno národní autoritou pravděpodobně v rámci jednotlivých KTK, dále bude zajištěn „manuál“ ve formě videa, který budete mít k dispozici. V současné době jste byli požádáni národní autoritou FIVA k zaslání mailové adresy předsedy a zástupce předsedy KLTK. Na tyto mailové adresy bude řešen přístup do IS. Doporučuji nepoužívat Vaše případné firemní mailové adresy. Zabezpečení Vašich firemních sítí může bránit IS v činnosti.

Rozsáhlé administrativní úkony spojené s testováním, kterými je pověřena, a které garantuje národní autorita FIVA (FKHV) vyžadují v dnešním počtu a rozsahu značné náklady. Na uhrazení těchto nákladů je určena částka 1000 Kč/rok, kterou každá klubová testovací komise zaplatí při prodloužení platnosti Osvědčení o udělení oprávnění (pověření) k testování silničních a historických vozidel na historickou původnost. Poplatek zaplatíte na školeních krajských testačních komisí a obdržíte hologram, který bude vylepen na uvedené Osvědčení.

Z výše uvedeného plyne, že klubové testovací komise budou nově zatíženy poplatkem 1000 Kč/rok. Ostatní poplatky jdou k tíži zájemce o testování.

 

Zpět