Komentář k návrhu zákona

18.02.2021 12:33

Vážení veteránisté,
možná jste již zaregistrovali včera vydaný článek ČTK, který hovoří o kontrole historických vozidel na STK. K tomuto si dovolíme malý komentář, aby nebyla způsobena zbytečná panika.

V první řadě je třeba zdůraznit, že návrh zákona je v procesu schvalování Poslaneckou sněmovnou, prošel zatím jen hospodářským výborem.
Současné znění návrhu se odlišuje od toho, který byl ve veteránském světě řešen zhruba před rokem. V průběhu tohoto roku došlo k názorové shodě zástupců FKHV, předkládajících poslanců a Ministerstva dopravy.
Důležitým aspektem je, že FKHV zůstává ve stávající pozici subjektu zajišťujícího systém testování HV na historickou původnost.
Zároveň návrh zákona počítá s prodloužením platnosti veškerého testování z dvou na pět let.
Nově by byly převoditelné také průkazy historických vozidel a nebylo by třeba při změně majitele dělat novou testaci.
Ruší se také místní příslušnost k úřadům s rozšířenou působností. Jinými slovy majitel může vozidlo registrovat na jakémkoliv registru historických vozidel, bez ohledu na to, kde má trvalé bydliště/sídlo.
Posledním bodem je pak návštěva STK. Tento požadavek byl často deklarován zástupci MD a bylo tedy pouze otázkou času kdy k tomu dojde a za jakých podmínek. Dle návrhu by tato kontrola v podstatě nahradila současnou kontrolu v odborné dílně a probíhala by jednou za pět let. Nutné je také zdůraznit, že při těchto kontrolách bude brát zřetel na typ a stáří vozů. A zde je velice důležitý moment, právě díky názorové shodě je FKHV respektována a vnímána jako garant kvalitního posuzování historické původnosti HV. Z jednání lze predikovat, pokud návrh projde druhým čtením v PS, bude se FKHV zásadně podílet na tvorbě prováděcích předpisů, které budou používat STK při posuzování technického stavu HV.
V případě, že by byl návrh zákona schválen Poslaneckou sněmovnou, jedná se většinou o pozitivní změny, které provoz historických vozidel usnadní.
 

Článek vydaný ČTK neleznete ZDE.

Zpět