Komentář k vyjádření na dokument Otázky a odpovědi

29.03.2020 12:45

Vážení čtenáři,

nechceme se pouštět do sáhodlouhých diskuzí, které nepovedou k žádnému cíli, pouze k dalším zbytečným hádkám. Proto zveřejňujeme poslední komentář a možná i malé zamyšlení k dokumentu Otázky a odpovědi.

Pravda je, že lidé jsou otrávení možná ani tak ne čtením jako situací samotnou (viz petice za zachování stávajícího systému).

Pravda je i to, že každý systém má své limity. To bylo jedním z důvodů proč SD (shromáždění delegátů) FKHV odsouhlasilo vytvoření a následné uvedení do praxe IS (informačního systému). IS a jeho zavedení do praxe bylo nejzásadnějším předpokladem pro následnou rekonstrukci celého systému testování. Ta má spočívat ve zjednodušení, zrychlení, větší transparentnosti a naplnění požadavků doby. Paradoxem a otázkou je, proč diskutovaný návrh novelizace zákona s žádným IS nepočítá (byl by stát ochoten investovat do podobného IS několik milionů jen kvůli mizivému procentu HV oproti vozidlům normálním?), proč je deklarován návrat k papírové formě realizace testování, když právě autor návrhu s autorem "otázek a odpovědí " byli hlavními propagátory a iniciátory zavedení IS a dokonce rozhodnutím SD FKHV byli k realizaci projektu pověřeni. Z objektivních důvodů od práce odešli, přesto veškeré přípravné práce FKHV dokončila a IS byl spuštěn, probíhá realizace, uvedení do praxe a má následovat zmiňovaná rekonstrukce systému a v tuto chvíli  se duchovní otec projektu ptá proč už změny, kterých je IS předpokladem neproběhly? Bohužel, takovýchto nelogických argumentací je v diskusi nespočet, stejně jako jsou v každém výstupu od autorů jiné informace (např. jednou jedou HV na STK každých 5 let o odstavec níže jenom při první registraci) stejně tak nikdy nebylo nic řečeno o odebrání národní autority, řeč byla o odebrání zákonných kompetencí k výkonu testování. Celý návrh má obrovské mezery, které rozkrývá rozbor vypracovaný FKHV respektive odborníky v dotčených oborech. Bohužel autoři tyto připomínky nejsou ochotni přijmout (např. metodika provozu STK jednoznačně nepřipouští kontrolu mimo tuto STK atd. atd...) naopak jsou zlehčovány například konstatováním, že se jedná o "bláboly". Opravdu to tak není, rozbor byl vypracován odborníky, kteří jsou v jednotlivých oborech přímo zainteresováni. Je autorem návrhu také tým odborníků v oborech, kterých se návrh dotýká? FKHV má povinnost mimo jiné zajistit kontinuitu testování HV. Pokud autoři návrhu absolutně neakceptují doložené reálné důvody nerealizovatelnosti  návrhu, neberou v potaz rizika, nevychází z reálných možností dotčených institucí, nehledí za horizont, vezmeme-li v potaz výše zmíněné skutečnosti, pak jednoduchou rovnicí docházíme k jednoznačným závěrům deklarovaným FKHV již v rámci rozboru návrhu a otevíráme otázku co je hlavním cílem. Jiné logické vysvětlení není a jak ukazuje nejen petice, kterou mimochodem k dnešnímu dni podepsalo již 4.642 lidí, s tímto názorem se ztotožňuje drtivá většina nejen veteránistů, ale i široké veřejnosti.
 

DOKUMENT NALEZNETE ZDE

Zpět