Nejčastější otázky ke změnám v testování

20.09.2023 08:06

Vážení veteránisté,
níže předkládáme najčastější dotazy, na které se v souvislosti s novelou zákona 56/2001Sb. a vyhlášky 355/2006Sb. ptáte. Pro upřesnění uvádíme, že je třeba rozlišovat v jakém registru je vozidlo registrováno. Naše legislativa pojmem historické vozidlo myslí vozidlo, které je registrované v registru historických vozidel, tedy vozidlo na veteránských zelených značkách. Vozidlo v registru silničních vozidel na klasických bílých značkách je možné testovat na historickou původnost také, ale legislativně nemůže být nazýváno historickým vozidlem.

1. Kdy musím jet poprvé s historickým vozidlem na STK?
Historická vozidla na zelených veteránských značkách musí nově od 1. 9. 2023 navštěvovat STK. Vozidla testovaná před tímto datem mají platnost 2 roky ode dne testování a na STK musí až po vypršení platnosti testování. Např. Vozidlo testované 12. 8. 2023 má platnost do 12. 8. 2025 a na STK proto pojede poprvé až v srpnu 2025.

2. Jaká vozidla budou mít platnost testování 5 let?
Samotné testování bude platné na 5 let pro všechna vozidla. Historická vozidla se zelenými veteránskými značkami pak mohou získat platnost STK také na 5 let, nejdéle však na dobu platnosti testování (viz zák. 56/2001Sb. § 79b odst. 3). Silniční vozidla s testací na historickou původnost mají platnost testování také na 5 let, ovšem STK musí navštěvovat dále dle typu vozidla (osobní na 2 roky, motocykly na 4 roky atd.). V případě silničních vozidel s testací na historickou původnost, které byly testovány před 1. 9. 2023 je zákonem platnost testování prodloužena na 5 let ode dne prodloužení (např. testace provedená 1. 4. 2023 platná původně do 1. 4. 2025 je zákonem prodloužena až do 1. 4. 2028).

3. Co bude STK na vozidlech kontrolovat?
Vozidla v silničním registru na klasických bílých značkách procházejí dále klasickou STK v plném rozsahu. Historická vozidla se zelenými veteránskými značkami budou navštěvovat takzvané technické prohlídky historických vozidel, které jsou stanoveny vyhláškou 211/2018 Sb. konkrétně pak přílohou č. 23. Vozidla budou rozděleny do třech kategorií:
• 1. kategorie - historické vozidlo uvedené do provozu od 1. července 1972 (novodobá historická vozidla),
• 2. kategorie - historické vozidlo uvedené do provozu od 1. července 1953 do 30. června 1972 (poválečná historická vozidla),
• 3. kategorie - historické vozidlo uvedené do provozu do 30. června 1953 (předválečná a válečná historická vozidla).
U všech kategorií ale platí, že u vozidla se posuzuje zda splňuje technické podmínky v době uvedení do provozu. Příloha č. 23 vyhlášky ZDE.

4. Jak se liší testování vozidla v silničním registru a historického vozidla?
Testování se nijak neliší. Posuzuje se při něm pouze historická původnost a testace probíhá stejně, ať se jedná o vozidlo vedené v registru silničních vozidel, historických nebo zatím nepodléhá žádné registraci.

5. Kolik stojí testování a kolik STK?
Při testování se hradí poplatek za zpracování testace 1500,- při prvním testování a 500,- při prodloužení přímo FKHV (převodem či platební bránou skrze informační systém), následně se hradí poplatek za samotné provedení testování přímo klubu, který testování provedl (dle dohody s klubem). Kluby si mohou cenu určit sami, doporučená je 4000,- za první testování a 1500,- za prodloužení (viz Ekomonická směrnice). Cenu STK si určují jednotlivé stanice samostatně, cenu tedy nelze dopředu předvídat. Cena by ale neměla být příliš odlišná od běžných cen, které se u osobních automobilů pohybují zhruba v rozmezí 700 - 1700 Kč. Některé stanice ovšem u starších kategorií vozidel cenu zvyšují. Toto téma bude ještě předmětem jednání se zástupci STK.

6. Jak se nyní provádní převod historického vozidla?
Převod historického vozidla se nyní provádí obdobným způsobem jako je tomu v registru silničních vozidel, tedy pouze s evidenční prohlídkou provedenou na STK. Platnost testovíní vozidlu zůstává i při změně majitele. Stejně tak zůstávají vozidlu i stejné registrační značky (ZRZ), pokud se nejedná o případ, kdy má majitel na ZRZ přihlášeno více historických vozidel. Dochází poouze k výměně průkazu historického vozidlo a malého technického průkazu (k žádosti je tedy nutné předložit dvě nové fotografie vozidla do průkazu). Proces změny vlastníka je popsán v informaci z MD z 9. 10. 2023, který naleznete ZDE.

7. Kam STK vyznačuje platnost prohlídky?

Jak platnost testování tak i platnost technické prohlídky je vyznačena do průkazu historického vozidla (s výjimkou případů, kdy vozidlo bude teprve do registru historických vozidel registrováno). Prvním razítkem označuje platnost testování v PHV pověřený komisař. Druhým razítkem označuje technik STK planost technické prohlídky historického vozidla (až s oběma razítky je vozidlo způsobilé k provozu na pozemních komunikacích). Pořadí prohlídek nelze zaměnit, vždy musí předcházet testování před prohlídkou na STK.

 

Zpět