Poděkování AVCC AČR za společný postoj k poslaneckému návrhu

23.03.2021 13:36
Děkujeme kolegům z Asociace Veteran Car Clubů v AČR za jejich společný postoj k současnému systému testování. Jejich vyjádření najdete níže.
 
 
Vážení kolegové,
po letech klidu a spolupráce je veteránské hnutí opět plné emocí, nejistoty a otázek jak to bude s provozováním našich milovaných veteránů v budoucnu.
Před časem několik našich kolegů veteránistů iniciovalo diskuzi o změně zákona č. 56/2001 Sb., zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.  (dále jen zákon č. 56/2001 Sb.).
Tato skutečnost vedla k mnohaměsíčním vyjednáváním jak má vypadat definitivní změna zákona č. 56/2001 Sb., aby byla ku prospěchu veteránskému hnutí. Nakonec jsme došli k podobě návrhu, který byl podán ke schválení Hospodářskému výboru Parlamentu ČR. V návrhu bylo:
1. Prodloužení doby platnosti testování historického vozidla ze dvou na pět let.
2. Možnost přepisu vlastníka v Průkazu historického vozidla (průkaz se nemusí při každé změně vlastníka měnit, pokud nedojde k podstatným změnám na vozidle).
3. Možnost přihlásit vozidlo do registru historických vozidel na kterémkoli k tomu pověřeném registračním místě v ČR
4. Nutnost kontroly všech historických vozidel na STK.

Poslední změna, tedy kontrola všech historických vozidel na STK, byla zpočátku největší překážkou dohody všech zainteresovaných stran. Z hlediska veteránského hnutí byla zpochybňována z pochopitelných důvodů – historická vozidla je tak specifická skupina vozidel, která vyžaduje ve velké většině naprosto odborný přístup obsluhy STK, které na tyto úkony nejsou vůbec připraveny.
Po mnohaměsíčních vyjednáváních se dohodlo, že s podmínkou kontroly všech historických vozidel na STK bude veteránské hnutí souhlasit za předpokladu, že bude účastníkem vzniku prováděcích vyhlášek k tomuto bodu. Ve vyhláškách budou definovány podmínky, ze kterých budou historická vozidla na STK kontrolována, např. u některých věkových kategorií vozidel bude provedena pouze vizuální kontrola bez nutnosti projíždět linkou STK, neprovádění kontroly emisí a další podmínky specifické pro historická vozidla.
Hospodářský výbor Parlamentu ČR v tomto znění návrh na změnu zákona č. 56/2001 Sb.,  odsouhlasil dne 18.2.2021.
Dne 2.3.2021 byl však poslancem Petrem Sadovským (Hnutí ANO) podán pozměňovací návrh k zákonu č. 56/2001 Sb., který nebyl odsouhlasen Hospodářským výborem Parlamentu ČR, nebyl projednán s Ministerstvem dopravy ČR a ani s nikým z veteránského hnutí. Tento návrh naprosto likviduje dvacet let budovaný systém testování historických vozidel díky němuž jsme mohli svá historická vozidla bezproblémově používat. Právě tento návrh poslance Sadovského způsobil ve veteránském hnutí velké rozhořčení a emoce. Je k dispozici petice proti takovým změnám v systému testování, kterou podepsalo již na šest a půl tisíce osob.
Podle návrhu poslance Sadovského by byl zrušen současný systém testování a o tom, která komise bude testovat na historickou původnost bude rozhodovat úředník na krajském úřadě, bez znalosti problematiky historických vozidel i veteránského hnutí.

Na otázku jak mohu pomoci zvrátit nastalou situaci a přispět k zachování současného systému testování je v téhle chvíli asi jediná odpověď. Zkontaktujte všechny své známé poslance a vysvětlete jim, že svým případným souhlasem se změnami zákona č. 56/2001 Sb., způsobí přinejmenším, slušně řečeno, rozladěnost značné části voličů a ztíží tím možnost provozovat jejich volnočasové aktivity.
 
Za výkonný výbor AVCC
Mgr. František Čečil
předseda AVCC AČR

 

 

Zpět