Poděkování kolegům z tripartity

05.10.2020 12:44


Vážení kolegové,
rok 2020 byl složitým v osobním životě každého z nás. Stejně tak byla poznamenána celkovou situací i naše spolková činnost.
Blíží se konec sezóny a není předpoklad, že se budou konat srazy a akce našich členů a majitelů HV obecně.
Dovoluji si touto cestou vyjádřit poděkování kolegům v rámci tripartity za velkou podporu a příkladnou spolupráci nejen v oblasti testování HV, ale i při pořádání akcí, které se také díky jejich iniciativě konaly navzdory všem známým komplikacím, jímž bylo nutné čelit. Jmenovitě:
    Prezident AČR – JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D.
    Prezident AVCC AČR – Mgr. František Čečil
    Prezident AKHV – Ing. Jiří Franc

Jedná se o osoby, se kterými je možné propojovat a stmelovat všechny organizace věnující se našemu společnému zájmu.
V oblasti pořádání akcí patří zvláštní poděkování představitelům AČR za jejich maximální podporu, kterou se značnou měrou zasadili o stabilizaci dobrých vztahů a vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými uskupeními.

Václav Kafka
Prezident FKHV
 

Zpět